Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies.  In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.


Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
Meerjarenbegroting 2022-2025

De VGC heeft voor het eerst een meerjarenbegroting ingediend waarbij de budgetten aan gerichte doelstellingen werden gekoppeld en waardoor het mogelijk is om op lange termijn te werken :
- blijvend investeren in Nederlandstalig onderwijs
- extra middelen voor sportinfrastructuur en - verenigingen
- forse investering in kinderopvang
- …

Meer info in het PB van 24.11.2021.
24.11.2021
Volwassenenonderwijs

De VGC investeert ruim 138.000 euro in drie Nederlandstalige centra voor volwassenenonderwijs in Brussel en in het Centrum voor Basiseducatie Ligo Brusselleer. Met die middelen wordt een ruim toegankelijk digitaliseringsaanbod uitgerold voor cursisten die de digitale kloof alsmaar groter zien worden.

Met de subsidie kunnen de centra digitale schoolborden, laptops en tablets aankopen of leasen.

PB van 11.10.2021 van het Kab. S. Gatz (Selectie projectoproep).
11.10.2021
Internetabonnementen voor kwetsbare leerlingen

Tijdens de eerste lockdown installeerde de vzw STARTPROjecten met de steun van de VGC internetverbindingen bij 73 scholieren uit Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel die thuis geen toegang tot internet hadden.

De VGC heeft beslist om de subsidie voor deze internetverbindingen met een jaar te verlengen.

PB van 02.07.2021 van het Kab. S. Gatz.
02.07.2021
Zomerscholen 2021

De VGC organiseert Zomerscholen om leerlingen een extra duwtje in de rug te geven zodat ze in september weer vol goede moed aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Meer info : PB van 03.06.2021van het Kab. S. Gatzwww.onderwijscentrumbrussel.be.
03.06.2021
Databuzz

Het college van de VGC heeft een principeakkoord van 615.000 euro goedgekeurd waarmee het lopende Databuzz-project verlengd wordt tot eind 2024. Dit initiatief van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) helpt leerlingen en leerkrachten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs werken met de nieuwste digitale technologie.

Meer info in het PB van 31.05.2021 van het Kab. S. Gatz.
31.05.2021
Kunstenaars in de klas

Onze kunstenaars en jongeren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Een hele kunstensector werd het voorbije jaar lamgelegd. De berichten dat onze jongeren het moeilijk hebben, zijn niet meer bij te houden. Kunst en cultuur kunnen een uitweg bieden.

VGC-collegeleden Pascal Smet en Sven Gatz willen met de projectoproep Kunstenaars in de klas kunstenaars, leerlingen én leerkrachten laten samenwerken en kunst een expliciete plaats geven binnen de schoolmuren en -uren.

Meer info in het PB van het Kab. S. Gatz – Fiche ‘Kunstenaars in de klas’.
23.04.2021
SAVE THE DATE

VGC presenteert meerjarenplan 2021-2025 : Brussel maken we samen

Donderdag 6 mei 2021 om 20 uur

Meer info : www.vgc.be - Kabinet S. Gatz
21.04.2021
Jaarverslag 2020

Acties uit 2020 : www.vgcjaarverslag.be (cf. o.m. de rubriek ‘Samen tegen corona’).
01.04.2021
Staycation 2021

Ook dit jaar zal de zomervakantie voor veel Brusselaars een andere invulling krijgen door de aanhoudende gezondheidscrisis en de coronamaatregelen. Na het overweldigende succes tijdens de zomer van 2020 lanceren de VGC en het BHG opnieuw een oproep aan organisaties en Brusselaars om zelf zomeractiviteiten te organiseren in de buurt.

Meer info in deze fiche – Nieuws Kab. P. Smet.
31.03.2021
Stadsvernieuwingsproject ‘Groen en Blauw in de stad’

Met het stadsvernieuwingsproject ‘Groen en Blauw in de stad’ investeert de VGC in duurzame stadsontwikkeling voor en door Brusselaars.

PB van 25.03.2021 van het Kab. S. Gatz. (Fiches : SVCDWC) – site VGC.
25.03.2021
Huis van het Nederlands Brussel

De VGC heeft met het Huis van het Nederlands Brussel (het Huis) een samenwerkings-overeenkomst afgesloten voor de komende vijf jaar. Het Huis ontvangt meer dan een miljoen euro om het Nederlands in Brussel te ondersteunen bij een volwassen doelpubliek.

Nieuws van 16.03.2021 van het Kab. S. Gatz.
16.03.2021
FIX breidt uit met twee nieuwe ploegen

Minister Sven Gatz, bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw in het college van de VGC, heeft met de vzw FIX een meerjarenovereenkomst afgesloten voor de periode 2021-2025. FIX biedt kortgeschoolden een opleidingstraject en praktijkervaring aan. De vzw start in 2021 twee nieuwe ploegen op voor de Brusselse Nederlandstalige scholen. Met een grotere focus op het aantrekken van vrouwen wil FIX bovendien inzetten op het diversifiëren van haar doelgroep en de bouwsector in het algemeen.

PB van 08.02.2021 van het Kab. S. Gatz.
08.02.2021
Strijd tegen kinderarmoede

Het VGC-College presenteert vandaag het Kinderarmoedebestrijdingsplan voor de periode 2021-2025. Met dit plan toont het VGC-college de ambitie om de hefbomen die er zijn in de VGC-bevoegdheden aan te wenden in de strijd tegen kinderarmoede. In totaal investeert de VGC 1,1 miljoen euro over een periode van 5 jaar, bovenop de bestaande algemene initiatieven in de strijd tegen armoede. Tot op vandaag raakt armoede veel Brusselse gezinnen in hun dagelijkse leven. Het voorbije jaar heeft de corona-crisis de ongelijkheden in onze samenleving en de kwetsbaarheid van die vele gezinnen, nog extra naar boven gebracht. 

PB van het Kab. S. Gatz.
08.01.2021
Jong zijn in tijden van corona

De Vlaamse Gemeenschapscommissie lanceert de projectoproep ‘Jong zijn in tijden van corona’ om creatieve en ludieke projecten te ondersteunen die focussen op het welbevinden en op het correct informeren van Brusselse jongeren tijdens deze coronacrisis.

Meer info in deze fiche.

De VGC maakt meer dan 50.000 euro vrij voor creatieve en ludieke projecten die inzetten op het welbevinden en het juist informeren van Brusselse jongeren.

De 12 geselecteerde projecten : www.vgc.be.
18.12.202011.03.2021
Connecting Brussels

De coronacrisis heeft een grote impact op veel mensen (sociaal geïsoleerden, ouderen, mensen met een zwakke gezondheid, …).

Daarom lanceert de VGC een projectoproep om organisaties te ondersteunen die kleinschalige solidariteitsacties ontwikkelen. Meer info in deze fiche.
07.12.2020
Noodopvang op school

Basisscholen die de komende maanden, ook tijdens de vakantie, de opvang van hun leerlingen op school blijven garanderen, kunnen opnieuw rekenen op de ondersteuning van de VGC.

PB van 02.12.2020 van het Kabinet S. Gatz.

Fiche 'Covid-19-opvang'.
02.12.2020


17.12.2020
Online leren

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) start een samenwerking met de ivzw d-teach voor het ondersteuningsproject “online leren”. Samen werken ze rond digitaal en afstandsleren in een grootstedelijke en meertalige context een online vormingsaanbod uit voor de Nederlandstalig scholen in Brussel.

Het is de bedoeling dat de schoolteams in de loop van het voorjaar 2021 beroep kunnen doen op dit aanbod.

PB van 01.12.2020 van het Kabinet S. Gatz.
 01.12.2020
Tussenkomst in schoolkosten voor kwetsbare gezinnen

De VGC kent alle Nederlandse scholen in Brussel een subsidie toe die ze kunnen inzetten om de start van het schooljaar financieel draaglijker te maken voor leerlingen uit een gezin met financiële moeilijkheden (cf. fiche).

Voor de tussenkomst in schoolkosten voor kwetsbare gezinnen met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft de VGC 750.000 euro gereserveerd.

Cf. PB Kabinet Gatz.
30.09.2020
Kwetsbare doelgroepen

De Vlaamse regering kent een specifieke subsidie toe ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. De subsidie dient ter financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen die verkeren in financiële armoede, of die ten gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te komen, tijdelijk een extra consumptiebudget aan te bieden in lokale handelszaken of organisaties.

Een subsidiebedrag van 750.000 euro wordt toegekend aan de VGC.

Cf. BVR van 10.07.2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de VGC ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen
(B.S., 01.09.2020) – Inforum nr 338564
01.09.2020
Aanpassing en uitbreiding van het vrijetijdsaanbod tijdens de zomervakantie 2020 :
- lancering van de projectoproep ‘Staycation’ (cf. fiche)
- 2 nieuwe indienmomenten voor vakantie-initiatieven (cf. fiche)

11.06.2020
12.06.2020
Nederlandstalige basisscholen

Financiële en infrastructurele ondersteuning : regierol VGC

Info : PB 15.05.2020
15.05.2020
Toegekende VGC-subsidies worden volledig uitbetaald in 2020

De VGC wil in deze uitzonderlijke omstandigheden maximaal inzetten op het behoud van het maatschappelijk netwerk. Ze wil activiteiten en werkingen blijvend ondersteunen. Daarom zal ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.

Info : site VGC.
19.03.2020
Cultureel erfgoed

Verlenging deadline voor erfgoedprojecten tot 1 mei 2020 (cf. fiche).
19.03.2020
Overzicht steunmaatregelen in Brussel : cf. www.vgc.be Terug naar de bovenkant van de pagina
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links