Noodmaatregelen ‘energie’ aan Brusselse verenigingen

De Brusselse regeringen van de FGC en de GGC hebben bijna 35 miljoen euro vrijgemaakt om de Brusselse non-profitsector te ondersteunen in het licht van de energiecrisis en de stijgende facturen:

  • Budget : 8,7 miljoen euro in 2022 en 26 miljoen euro in 2023
  • Begunstigden : de verenigingen die organieke subsidies of facultatieve subsidies ontvangen en die een bepaald bedrag overschrijden (non-profitsector)

Voorwaarden, verdeling van de middelen, uitbetaling, … : cf. PB van 17.11.2022 van de Kabinetten A. Maron et B. Trachte.

17.11.2022