Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

In deze rubriek nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden ten gevolge van de oorlog in Oekraïne.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

Regering van het BHGTerug naar de bovenkant van de pagina


Stedenbouwkundige vergunning

De Regering voorziet in een tijdelijke vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning voor bepaalde handelingen en werken die noodzakelijk zijn geworden door een massale toestroom van vluchtelingen (waaronder de Oekraïense vluchtelingen).

Cf. voorwaarden, bedoelde handelingen en werken, … in het BBHR van 01.06.2022 tot invoering van een tijdelijke en uitzonderlijke vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning voor bepaalde handelingen en werken die noodzakelijk zijn geworden door een massale toe stroom van vluchtelingen (B.S., 15.07.2022) – Inforum nr 357636.
15.07.2022
Opvang van vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse regering ingestemd met de financiering van twee verenigingen voor de opvang van vrouwen uit Oekraïne die het slachtoffer zijn van seksueel geweld.

PB van 07.07.2022 van het Kab. N. Ben Hamou.
07.07.2022
Plateforme Bemyguest.brussels

Het BHG schrijft een oproep uit aan de Brusselaars, via de campagne “Een conflict staat voor hun deur. Laten we de onze wagenwijd openzetten”, om nieuwe burgers te vinden die onderdak willen bieden.

Meer info : www.overheidsdienst.brussels.
30.06.2022
Nieuw gastvrijheidsmodel

Om de Oekraïense gezinnen een waardige opvang te (blijven) bieden, heeft de Brusselse regering een strategie goedgekeurd dat op drie pijlers steunt :
1. Collectieve en modulaire huisvestingsoplossingen
2. Individuele opvang
3. De private huurmarkt

Meer info in het PB van 09.06.2022 van het Kab. R. Vervoort.
09.06.2022
Sociale Top 2022 : de prioriteiten tegen 2024

Ten gevolge van de sanitaire en geopolitieke crisis heeft de Regering een regeringsseminarie georganiseerd dat moet uitmonden in de goedkeuring van een werkprogramma voor de tweede helft van deze legislatuur.

Cf. prioritaire beleidswerven in het PB van 27.04.2022 van het Kab. R. Vervoort.
27.04.2022
Gewestelijk informatieplatform

Lancering van het informatieplatform van het BHG inzake de Oekraïense crisis : www.helpukraine.brussels.

PB van 30.03.2022 van het Kab. B. Clerfayt.

Voorgesteld in een filmpje : www.overheidsdienst.brussels.


30.03.2022
01.08.2022
Brussels Helps Ukraine

Operationalisering van het hulpprogramma van het BHG voor Oekraïense vluchtelingen (Brussels Helps Ukraine) - Sluiten van een detacheringsovereenkomst van bepaalde duur voor een coördinator bevoegd voor het programma.

Info : Ministerraad van het BHG van 24.03.2022 (Punt 39).
24.03.2022


Brussel Plaatselijke Besturen Terug naar de bovenkant van de pagina


Opvang van Oekraïense vluchtelingen

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent een subsidie aan de gemeenten in het kader van de tijdelijke bescherming van personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten.

Deze subsidie wordt beheerd door de Directie Gesubsidieerde Initiatieven van BPB.

Meer info in deze fiche.

Publicatie van het besluit in het Belgisch staatsblad.


20.05.2022


09.08.2022
Boeking van het verhoogd terugbetalingspercentage van het ELL

Om te anticiperen op mogelijke vragen van OCMW's over het aangekondigde voornemen van de federale regering om een verhoogd terugbetalingspercentage van het equivalent leefloon (ELL) in te voeren voor OCMW's die Oekraïense burgers verwelkomen en begeleiden, werd er besloten om een nieuw ontvangstartikel te creëren om het deel van de subsidie boven de 100% te kunnen boeken.

Meer info op de site van BPB.
07.04.2022
Brussel Veiligheid en Preventie (BVP)Terug naar de bovenkant van de pagina


Opvang van Oekraïners met een tijdelijk beschermingsstatuut

Strategie voor de integratie

- aanstelling van een gewestelijke coördinator
- aanleggen van een provisie in de begroting
- leidende beginselen voor de integratie van Oekraïners

Budget

Het BHG heeft voor 2022 een enveloppe van 10 miljoen euro uitgetrokken om alle integratie-inspanningen van de Brusselse gemeenten te ondersteunen. Die enveloppe zal onder de gemeenten worden verdeeld op basis (1.000 €) van het door de gemeente gecreëerde aantal opvangplaatsen over de negen maanden van 2022.

Uiteenzetting per sector

- Huisvesting
- Werk
- Welzijn – Gezondheidszorg
- Kinderbijslag
- Plaatselijke besturen

Meer details (document) op de site van BPV.
04.04.2022
Gewestelijk informatieplatform

Lancering van het gewestelijk informatieplatform van het BHG over de Oekraïense crisis.

Meer info in het PB van 30.03.2022.
30.03.2022
Activering van de provinciale crisisfase

Gelet op de omvang van de Oekraïense vluchtelingencrisis, heeft hoge ambtenaar Sophie Lavaux in samenspraak met minister-president Rudi Vervoort vanmorgen de provinciale crisisfase afgekondigd voor het BHG. Deze beslissing volgt op informatie en adviezen van de 19 burgemeesters van de Brusselse gemeentes die gisterenavond, 14 maart 2022 samengekomen zijn in de Gewestelijke Veiligheidsraad (GVR)*.

De gewestelijke overheden wensen zo een optimale coördinatie te verzekeren tussen de verschillende beleidsniveaus alsook in te staan voor een coherente organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke initiatieven op het Brussels grondgebied.

Meer info in het PB van 15.03.2022.
15.03.2022
Brussel Economie en WerkgelegenheidTerug naar de bovenkant van de pagina


Huisvesting van Oekraïense vluchtelingen

De Brusselse Regering heeft beslist om een bedrag van 10 miljoen euro toe te kennen aan de 19 gemeenten voor alle taken die zij moeten uitvoeren in het kader van de organisatie van de huisvesting.

PB van 10.05.2022 van het Kab. B. Clerfayt (cf. strategie BPV, supra).
10.05.2022
Oorlog in Oekraïne en ondernemingen

FAQ over de oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen : www.1819.brussels.
11.05.2022
Actieplan van Actiris voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

De minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt heeft, samen met de directrice van Actiris Cristina Amboldi en Nathalie Hasaerts, directrice van de directie Werkzoekenden, een actieplan voorgesteld om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en hen te begeleiden in hun zoektocht naar werk.

Meer info in het PB van 03.05.2022 van het Kab. B. Clerfayt.
03.05.2022
Gezinsbijslagen

De Brusselse Regering heeft 27,5 miljoen euro vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat de vluchtelingenkinderen uit Oekraïne gezinsbijslagen zullen ontvangen.

PB van 26.04.2022 van de kab. S. GatzB. Clerfayt.
26.04.2022
Begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen in een sociaal-professionele inschakeling

Guy M. Amisi, adviseur voor de socio-professionele inschakeling bij Brulocalis, heeft een informatienota opgesteld voor de diensten SPI van de OCMW’s :
1. Het gebruik van de talen
2. Inschrijving als werkzoekende bij Actiris
3. Toegang tot de arbeidsmarkt
4. Inschakelingstewerkstelling als bedoeld in art. 60§7 van de wet van 26.07.1976 betreffende
    de organisatie van de OCMW’s
5. Toegang tot de werkloosheid
Update
12.04.2022
Economische gevolgen

FAQ over de oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen : www.1819.brussels.
31.03.2022
Opvang en begeleiding

De Minister van Werk B. Clerfayt verzekert dat Actiris zal klaarstaan om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en te begeleiden.

PB van 11.03.2022 van het Kab. B. Clerfayt.
11.03.2022


ActirisTerug naar de bovenkant van de pagina


Begeleiding voor anderstalige nieuwkomers

Cf. brochure en video’s op de site van Actiris (brochure - video).
03.05.2022
Actiris voor Oekraïne

Reeds ondernomen acties :
- aflevering van een ‘attest tijdelijke bescherming’
- recht om in België te mogen werken : Bijlage 15 of A-Kaart
- inschrijving als werkzoekende bij Actiris
- begeleiding

Meer info op de site van Actiris.
 
Op verzoek van de Minister van Werk B. Clerfayt werkt Actiris aan een actieplan om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen.
11.03.2022
FAQ Ukraine : www.actiris.brussels. 01.06.2022
Perspective.brussesl Terug naar de bovenkant van de pagina


De Brusselse economische activiteit in het licht van de energiecrisis

De oorlog in Oekraïne is de belangrijkste bepalende factor voor de evolutie van de energieprijzen op de Europese markt.

Cf. analyse in Focus nr 51 van het BISA.
04.07.2022
Brussel SynergieTerug naar de bovenkant van de pagina


Tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoekt woon- of kantoorruimtes om zowat 20.000 Oekraïense vluchtelingen in onder te brengen.

Financiële voorwaarden : de prijs van de vergoeding voor de precaire bewoning mag vrij worden bepaald door de kandidaat die het onroerend goed aanbiedt, zonder de marktprijs te overschrijden.

Meer info (Aankondiging van vastgoedprospectie) : www.overheidsdienst.brussels.
15.04.2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links