In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projectoproepen die gelanceerd zijn door verschillende instanties. Ze zijn gerangschikt op basis van de afsluitingsdata en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

2023

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December

 

Projectoproepen (afsluitingsdatum)

Subsidiërende overheid

December

 Terug naar de bovenkant van de pagina
     
18 Fonds Jacqueline Delcourt - Nonkels
Surrealistische erfgoed in België : Prijs Jacqueline Nonkels 2023
Fonds
13 Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels
Fonds
07 Gendergelijkheid : structurele subsidies FED
04 Fonds Dr. Jules Bouts
Jeugdbewegingen - initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde
Fonds

November

Terug naar de bovenkant van de pagina
     
30 Cycling to work FED
EFRO-BHG (2021 – 2027)
Energierenovatie van regionale en lokale overheidsinfrastructuur (2de oproep)
EU
21 HORIZON EUROPA
Driving Urban Transition (2e oproep)
EU
20 AMIF
Vrijwillige terugkeer 2024-2025
EU
17 EUROPEAN URBAN INITIATIVE
Stad-tot-stad-uitwisselingen
EU
16 Fonds Aurore Ruyffelaere
Herinneringseducatie (Part 2)
Fonds

LIFE
Technische ondersteuning bij plannen en strategieën voor de transitie
naar schone energie in gemeenten en regio's

EU
15 Verduurzaming van organisaties binnen de Cultuur-, Jeugd- en Sportsector VGC
Preventieprojecten voetbalveiligheid FED
Koning Boudewijnstichting
Implementatie van een CRM-systeem
Fonds
10 AMIF
Integratie 2021-2027
EU
EIT Climate-KIC
Sustainable Cities Mobility Challenge 2024
EU
09 Impact Together by BNP Paribas Fortis
Interne werking van organisaties
Fonds
06 NET ZERO CITIES
Pilootsteden (2de oproep)
EU
Fonds Suzanne en Louise MATELART
Openbare ruimte (inrichting of renovatie)
Fonds
     

Oktober

 Terug naar de bovenkant van de pagina
     
31 Fruit, groenten en melkproducten op school (schooljaar 2023-2024) EU
30 Kinderarmoedefonds
Huisvestingsoplossingen voor eenouder- en grote gezinnen
Fonds
27 Gemeenteraadsverkiezingen 2024 BHG
26 vzw DigitalForYouth.be
Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren
Fonds
25 Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens
Kansarme kinderen
Fonds
23 Aan de slag met Due Diligence in de waardeketen FED
22 Stichting ENGIE
Kinderen en jongeren : integratie via onderwijs, sport en cultuur
Fonds
17

EUROPESE COMMISSIE

- Sport voor mens en planeet
- Noodsportacties voor de jeugd

EU
Prins Filipfonds
Scholen Switch : Lager en secundair onderwijs  -  Opleidingen duaal leren
Fonds
16 New European Bauhaus
Cocreatie van openbare ruimten met burgers (2024)
EU
EFRO-BHG (2021 – 2027)
Ontwikkeling van nieuwe openbare digitale instrumenten
EU
Energetische zwembadrenovatie VG
15 Autoluwe wijken (2023-2028) BHG
10 Fonds Emilie Leus
Slachtoffers van een verkeersongeval
Fonds
09 Fonds ICT Community for ASD
Personen met autisme
Fonds
08 Lokale bondgenotennetwerk (kinderarmoede) VG
06 Toeristisch aanbod : « Iedereen verdient vakantie » VG
05 EUROPEAN URBAN INITIATIVE
Innovatieve acties (2de oproep)
EU
Koningin Mathildefonds
ISEE-IDEA-IDO #3
Fonds
04

ERASMUS+

EU
01 e-inclusion for Belgium – sociale actoren FED
     

September

Terug naar de bovenkant van de pagina
     
30 Energiezorg op school (Deel 2) VGC
29 New European Bauhaus
Oplossingen gegenereerd door de burgers (2024)
EU
Informeel vrijwillig engagement VG
28 Koning Boudewijnstichting
OverHoop : Samen voorbij trauma, van preventie tot herstel
Fonds
Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed
Onroerend cultureel erfgoed
Fonds

Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché
Kunstwerken (Belgische kunstenaars)

Fonds
Fonds René en Karin Jonckheere
Kunstwerken (Europese dimensie)
Fonds
Koning Boudewijnstichting
Gezondheidsdata
Fonds
26 Fonds Gert Noël
Zorgen warmer maken 
Fonds
25 Digital Belgium Skills Fund (digitale vaardigheden) FED
Koning Boudewijnstichting
Woonzorgcentra (Tubbe-model) 
Fonds
21

LIFE

« Standaard actieprojecten » voor :

EU
20

BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Stedenbanden

EU
Federaal voedselhulpprogramma
Koepelorganisaties (KO)  -  Relaisorganisaties (RO)
FED
18 Access City Award (2024) EU

Brussels Airport Fund
Sociale en duurzame projecten   

Fonds
15 Bestaansonzekerheid bij jongeren in de OCMW’s bestrijden FED
Gemeentelijke Coördinator Verkeersveiligheid BHG
RENOCLICK-premie (aanvraag premiebelofte) BHG

EFRO-BHG (2021 – 2027)

EU
14 Bruss-it (projectaanvraag) VGC
Fonds Dominique De Graeve
Veiligheid van kinderen in en rond de schoolomgeving
Fonds
13 Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels
 
11 Globaal Veiligheids- en Preventieplan (2021-2024) BHG
10 Dierenwelzijn : projectoproep ‘Pets and the City' BHG
Gemeentelijke sportinfrastructuur (DIPS 2021-2023) BHG
08 Federale prijs armoedebestrijding 2023 FED
Prijs David Yansenne BHG
06

LIFE

« Standaard actieprojecten » voor :

EU
05 BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Betrokkenheid en participatie van de burgers
EU
Business Partnership Facility
Enterprises for SDGs (2023B)
FED
04 Begeleiding van NEET-jongeren BHG
Cascade BHG
Europese Prijs voor Criminaliteitspreventie FED
     

Augustus

Terug naar de bovenkant van de pagina
     
31 DWW Fonds
Kansarmoede en gelijke kansen
Fonds
Fonds Celina Ramos
Mensen met een maatschappelijke achterstand
Fonds
28 DIGITAL BRUSSELS 2.0 RBC
Impact Together Fund van BNP Paribas Fortis
Energie-efficiëntie
Fonds
25 Levensmiddelen : bestelbon 2024 FED
21 Fonds Creative Bruxsels
Vernieuwende en creatieve projecten
Fonds
16
Nationale Loterij
Kinderarmoedebestrijding
FED
15

KLIMAATACTIE

BHG
10 Levensmiddelen : bestelbon 2024
- Verlenging bestelperiode t/m 25 augustus -
FED
07 Strijd tegen cyberhaat BHG

Juli

Terug naar de bovenkant van de pagina
     
31 Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur BHG
28 AMIF
Opvang (federaal luik)
EU
23 Digitalisering & Economische Transitie BHG
14 Schoolcontract (Series 5 en 6) BHG

EFRO (2021-2027)

EU
12 INTERREG NWE
3de projectoproep
EU
10 Gelijke kansen : initiatieven (Oproep 2) BHG
05 Fonds Baillet Latour
Roerend cultureel erfgoed
Fonds
03 Toegankelijkheid van Good Food BHG
UCB Community Health Fund
Geestelijke gezondheid van kwetsbare jongeren
Fonds
02 Crea.brussels BHG
Women in business BHG
Sociale en democratische ondernemingen BHG
     

Juni

Terug naar de bovenkant van de pagina
     
30 Begeleiding bij de creatie van een eigen tewerkstelling BHG
Housing First voor jongvolwassenen FED
Een Jong en Levendig Gewest BHG
Fonds voor internationale solidariteit (water- en saneringssector) BHG
29 vzw DigitalForYouth.be
Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (2023B)
Fonds
HORIZON EUROPA
Prijs voor de Europese innovatiehoofdstad 2023
EU
28 Koning Boudewijnstichting & 13 andere fondsen
Visuele handicap & Inclusie
Fonds
26

 Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -

Actieve schoolmobiliteit

BHG
20 BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Bevorderen van gelijkheid en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie
EU
19 Stichting Koningin Paola
Prijs van de Hoop
Fonds
18 Vooruit met de wijk BHG
16 Empowerment van alleenstaande moeders (MIRIAM-project) FED
Europese Week van de Lokale Democratie (EWLD) BHG
Zomerscholen VG
15
Autoluwe wijken (2023-2028) BHG
 Fonds ING
Digitale inclusie
Fonds
RENOLAB.B (Uitvoering) BHG
14 Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels
Fonds
09

INTERREG EUROPE
2de projectoproep

EU
08 Fonds ING
Duurzame gebouwen
Fonds
06 BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Europees gedenken
EU
05

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -

BHG
01 Energiezorg op school (Deel 1) VGC
  Bruss-it (projectidee) VGC
     

Mei

Terug naar de bovenkant van de pagina
     
31 Toegankelijkheid van Good Food (intentienota) BHG
EFRO-BHG (2021-2027) EU
Cascade (2023-2025) BHG
Klimaat Actie : Uitvoering van klimaatmaatregelen (Intentieverklaring) BHG
Discriminatiebestrijding op de werkvloer en bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt BHG
28 RENOLAB.ID (kandidatuurdossier) BHG
26 Smart Education @ Schools (projectvoorstel) VG
25 Fonds Dominique De Graeve
Veiligheid van kinderen in en rond de schoolomgeving
- Verlenging van de deadline tot 14 september -
Fonds
22 Koning Boudewijnstichting
Ouders van kinderen met een beperking
Fonds
17 Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens
Kansarme kinderen
Fonds
16 AMIF
Transnationale projecten inzake integratie (Europees luik)
EU
15 BeTalky.brussels 2023-2024/Culture BHG
14 e-inclusion for Belgium FED
09 Duurzame ontwikkeling FED
Fonds Jacques Bollens
Restauratie en conservatie van kunstwerken en historische documenten
Fonds
03 RENOLAB.ID (blijk van belangstelling) BHG
02

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -

BHG
01 Gelijkheid van vrouwen en mannen : projectoproep ‘De Straat Is Van Ons’ FED
     

April

Terug naar de bovenkant van de pagina
     
30 LIFE
European Green Leaf Award 2025
EU
28 Stichting Koningin Paola
Koningin Paolaprijs Focus Aarde 2022-2023
Fonds
25 Fonds Kornelia Dirichs
Dak- en thuisloze vrouwen
Fonds
24 Fonds Lydia Chagoll
Prijs Lydia Chagoll 'Voor een glimlach van een kind'
Fonds
21 Stichting Engie
Kinderen en jongeren : integratie via onderwijs, sport en cultuur
Fonds
20 BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Netwerken tussen steden
EU
19 vzw Welzijnszorg
Armoedebestrijding
Fonds
17 Living Labs : Brussel op vakantie BHG
Duurzame stadslandbouw BHG
14 Verduurzaming van de e-commerce FED
11 Duurzame en inclusieve economische ontwikkeling (ZUID 2023) BHG
03 Fonds Elisabeth en Amélie
Duurzaam waterbeheer in eerstelijnsgezondheidscentra op het platteland
Fonds

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -

BHG
     

Maart

Terug naar de bovenkant van de pagina
     
31 Driejarige ontwikkelingsdotatie (2022-2024)
Projectoproep REG 22-24
BHG
Week van de Mobiliteit 2023 BHG
Gebruik van het REMI-systeem FED
URBACT IV
Netwerken voor het ontwerpen van actieplannen
EU
30 Koning Boudewijnstichting
Vrouwen met een migratieachtergrond (Trampoline, salto naar werki !)
Fonds
28 Fonds VINCI
Samenleven bevorderen
Fonds
Solidair wereldburgerschap BHG
24 Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen (schooljaar 2023-2024) BHG
22

ERASMUS+

EU
Ethias Impact Fund
Ethias Youth Solidarity Awards (2023)
Fonds
     
16 Fonds Vlinder
Culturele en sociale projecten voor vrouwen met een migratieachtergrond
Fonds
     
15 Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels
Fonds
Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse
Kunst en geschiedenis in onze musea
Fonds
Koning Boudewijnstichting
Digi-parent
Fonds
Autoluwe wijken : projectoproep 2023-2028 BHG
Smart Education @ Schools (projectidee) VG
14 Fonds Emile Leus
Slachtoffers van een verkeersongeval
Fonds
13 Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)
Gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging
Fonds
Gelijke kansen : initiatieven (Oproep 1) BHG
12 Collectief Bruocsella van de vzw Prométhéa
Prijs Bruocsella 2023
Fonds
10 EFRO-BHG (2021-2027)
Collectieve voorzieningen binnen de SVC’s
EU
09 ERASMUS+
Europese jongeren samen (KA3)
EU
08 ERASMUS+
Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken (KA2)
EU
06

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -

BHG
01 vzw DigitalForYouth.be
Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (2023A)
Fonds

Februari

Terug naar de bovenkant van de pagina
     
28 Bevordering van het gebruik van de waterwegen BHG
23 ERASMUS+ EU
CREATIEF EUROPA
Samenwerkingsprojecten
EU

EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS

EU
22 Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens
Kinderen met minder kansen
Fonds
09 INTERREG NWE
2de projectoproep
EU
08 EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS
Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit
EU
06

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -

BHG
 

 Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Uitrustingen & Infrastructuren -

BHG

 Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Investeringen in verkeersveiligheid -

BHG
     

Januari

 Terug naar de bovenkant van de pagina
     
31 Fonds Celina Ramos
Mensen met een maatschappelijke achterstand (2023A)
Fonds
31 Verkeersveiligheid (verkeersopvoeding en sensibilisering) BHG
31 Stichting Koningin Paola
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs
Fonds
31 Lokale verkeersveiligheidsinitiatieven (All For Zero) FED
31 Business Partnership Facility (BPF)
Enterprises for SDGs : projectoproep (2023A)
FED
30 Fonds Marianne en Jean Mechelynck
Palliatieve zorgen (innovatie)
Fonds
19 INITIAVIE URBAINE EUROPEENNE
Innovatieve acties
EU
16 Fonds Aurore Ruyffelaere
Herinneringseducatie
Fonds
10 Fonds Van Mossevelde, Mevrouw Mignolet en het Fonds voor Dierenwelzijn
Dierenwelzijn (versterking opleiding professionelen)
Fonds
09

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -

BHG
08 vzw Prométhéa
Akcess-Prijs 2023
Fonds