Overzicht projectoproepen ivm subsidies (2021)

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projectoproepen die gelanceerd zijn door verschillende instanties. Ze zijn gerangschikt op basis van de afsluitingsdata en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.


2021

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December

 
 

Projectoproepen
(afsluitingsdatum)

Subsidiërende overheid

2021

   

December

   Terug naar de bovenkant van de pagina
31 Schoolgebouwen (investeringsplan) CF
27
Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes
Kinderopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen
Fonds
24 Personen met een handicap en ouderen GGC
17 Partnershipkader tussen Actiris en de Brusselse OCMW’s BHG
16 Koning Boudewijnstichting
Ouders van brussen
Fonds
13  Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels
Fonds
Fonds Dr. Jules Bouts
Jeugdbewegingen - initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde
Fonds
04 Partnershipkader tussen Actiris en de Brusselse OCMW’s
- Verlenging deadline : 17 december 2021 -
BHG
02
Fonds Dr Daniël De Coninck - Fonds Julie Renson
Koningin Fabiolafonds - Koning Boudewijnstichting

Geestelijke gezondheid in de eerste lijn
- Verlenging deadline : 18 januari 2022 -
Fonds
 01 Bovenlokale jeugdinfrastructuur VG
Fonds Dr. Jules Bouts
Jeugdbewegingen - initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde
- Verlenging deadline : 13 december 2021 -
Fonds

November

   Terug naar de bovenkant van de pagina
 30
Gelijke Kansen
- Gedeeld en Betrokken Ouderschap
- Handicap en Inclusief Samenleven
VG
Verbetering van de levenskwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte BHG
LIFE
- Standaard actieprojecten voor de aanpassing aan de klimaatverandering
EU
Samenwerkingsverbanden Cultuur en Onderwijs (wedstrijd) Cocof
24 Fonds DWW
Kunnen zijn wie je bent
fonds
21 Sport voor vrouwen Cocof
17

Fonds Vlinder
Culturele en sociale projecten voor vrouwen met een migratieachtergrond
Fonds
Kinderopvang VG
15 Zorgzame buurten in Brussel VGC
09 Fonds Suzanne en Louise MATELART
Openbare ruimte (inrichting of renovatie)
Fonds
Koning Boudewijnstichting
Aanpak van chronische stress van personeel in residentiële zorgvoorzieningen
Fonds
 08 Ventury Philanthropy Fonds
Interne werking van organisaties
Fonds
Koning Boudewijnstichting
Ouders van brussen
- Verlenging deadline : 16 december 2021 -
Fonds
03 Erasmus+
Kleinschalige partnerschappen (Onderwijs, Opleiding en Jeugd)
EU

Oktober

   Terug naar de bovenkant van de pagina
31 Fruit, groenten en melkproducten op school (schooljaar 2021-2022) EU / BHG
29 Impulsfonds voor het migrantenbeleid Cocof
Digital Belgium Skills Fund (Digitale vaardigheden) FED
27 Fonds Jacqueline Delcourt - Nonkels
Surrealistisch erfgoed in België
Fonds
26 Fonds SD Worx
Kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
Fonds
25 vzw DigitalForYouth.be
PC Solidarity
Fonds
20 Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens
Kinderen met minder kansen
Fonds
19 LIFE
Strategische geïntegreerde projecten op het gebied van milieu
EU
Horizon Europa
Cofund-partnerschappen
« de stedelijke transitie naar een duurzame toekomst leiden »
18
 
Acties ter begeleiding van specifieke doelgroepen (BSD 2022-2025) BHG
Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel VG
Prins Filipfonds
Scholen Switch : Lager en secuncair onderwijs  - Opleidingen duaal leren
Fonds
  15
Gelijke kansen CF
Kinderopvang : Doorgaande Lijn VG
Opvoeding tot media (schoolactiviteiten) CF
Iedereen verdient vakantie VG
14 CAP48
Viva for Life
Fonds
Koning Boudewijnstichting
Woonzorgcentra (Tubbe-model)
Fonds
11 Strategie Go4Brussels 2030 – (cyber)pesten
BHG
07 Fonds ICT Community for ASD
Personen met autisme
Fonds
06 Gezamenlijk fonds ‘The Alliance for Gender Equality in Europe’
Gendergelijkheid en vrouwenrechten in Europa
Fonds
05
Europees Solidariteitskorps
EU
Fonds Emilie Leus
Slachtoffers van een verkeersongeval
Fonds
Erasmus+
Mobiliteit in de jeugdsector
EU
04
Bruss-it
VGC
01 Samenwerkingsverbanden Cultuur en Onderwijs CF

September

   Terug naar de bovenkant van de pagina
30

Housing First FED
Evenwichtige voeding CF
Crea.brussels BHG
Burgerinitiatieven en democratie in de scholen (onderwijsinstellingen) CF
Levensreddende handelingen CF
Jongeren en politie VG
Overdracht van de herinnering
CF
Koningin Mathildefonds
ISEE - IDEA - IDO
Fonds
29 Fonds Gert Noël
Zorgen warmer maken
Fonds
28 Prijs David Yansenne 2021 BHG
24 visit.brussels
BHG
23 Fonds René et Karin Jonckheere
Kunstwerken (Europese dimensie)
Fonds
Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché
Kunstwerken (Belgische kunstenaars)
Fonds
20
Sociale en democratische ondernemingen – Inclusieve digitale transitie
BHG
17 Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (GPS 2022-2024) BHG
16 Fonds Victor
Jongeren aanmoedigen om te lezen
Fonds
15 Housing First
- Verlenging deadline : 30 september 2021 -
FED
Europese Week van de Lokale Democratie BHG
14 Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed
Onroerend cultureel erfgoed
Fonds
13 Opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar van werkzoekenden BHG
Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels
Fonds
10 Good Food-Kantine : Label 2021 BHG
Europese Prijs voor Criminaliteitspreventie FED
Sociale serviceresidenties Cocom
ICT-uitrusting voor volwassenenonderwijs VGC
 09 CERA
Maatschappelijke projecten
 Fonds
 08 Ateliers Actief Zoeken naar Werk (AAZW) RBC
Access City Award EU
07 Creatief Europa
Samenwerkingsprojecten
EU
Business Partnership Facility – Enterprises for SDGs FED
06 Koning Boudewijnstichting
Vrouwen met een migratieachtergrond (Trampoline naar werk)
Fonds
05 Federale prijs armoedebestrijding FED
01
Ontwikkelingssamenwerking :
- onderwijsprojecten
       - partnerschapsprojecten
CF
Strategie Go4Brussels 2030 (2021-2023) BHG
     

Augustus

   Terug naar de bovenkant van de pagina
31
Fonds Celina Ramos
Mensen met een maatschappelijke achterstand
Fonds
26 Burgers, gelijkheid, rechten en waarden
EU
17 Good Food – Toegankelijkheid van duurzame voeding BHG
15 Gelijke kansen
LGBTQIA+  -  Eenouderschap
BHG
06 Duurzame stadslandbouw BHG

Juli

   Terug naar de bovenkant van de pagina
31
Mindchangers CF
Levensmiddelen : bestelbon 2021 FED
Digitale Lente
BHG
 30 Belgisch ontwikkelingsagentschap (Enabel) : EdTech
FED
29 CAP48
                   - Personen met een handicap (acties – sensibilisering)
- Kinderen en jongeren in moeilijkheden
Fonds
20 Opvoeding tot de media (Jeugdsector) CF
 15

Horizon Europa
Prijs voor de Europese innovatiehoofdstad
EU
UCB Community Health Fund
COVID-19 : effecten op de gezondheid van kwetsbare jongeren
Fonds
Vergroening van schoolplaatsen (Operatie Re-creatie) BHG
05
Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -
BHG
Koning Boudewijnstichting
Voedselhulpinitiatieven
Fonds
01

Erasmus+
Capaciteitsopbouw (Jeugdzaken)
EU
Armoedebestrijding en vermindering van sociale ongelijkheden CF

Juni

   Terug naar de bovenkant van de pagina
30

BNP Paribas Fortis Foundation
Sociale inclusie van kwetsbare jongeren
Fonds
Preventie Schoolverzuim (PSV) BHG
Fonds voor internationale solidariteit BHG
vzw DigitalForYouth
PC Solidarity
Fonds
Naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur VG
29
ING Fonds voor een Digitalere Samenleving
Digitale inclusie
Fonds
28 Globaal Veiligheids- en Preventieplan (2021-2024) BHG
24  Erasmus+
Europese jongeren samen
EU
22 Burgers, gelijkheid, rechten en waarden
Europees gedenken
EU
Fonds Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel
Huisvesting voor dakloze of thuisloze jongvolwassenen
Fonds
21 BNP Paribas Fortis Foundation
Sociale inclusie van kwetsbare jongeren
- Verlenging deadline : 30 juni 2021 -
Fonds
18 Met plezier bijleren CF
Klimaatactie
BHG
17 Erasmus+
EU
 15 Burgers, gelijkheid, rechten en waarden
EU
Schoolcontract BHG
PBSB 2022-2024 BHG
14 Kunst in Opdracht in de publieke ruimte VG
11 InnoVET-projecten VG
10 Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels
Fonds
07 Aanbod daklozenopvang BHG
Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -
BHG
 06 Verenigingen in transitie
 Cocof
02  Koning Boudewijnstichting
Visuele handicap & Inclusie
Fonds
01
 Gelijke kansen
Racisme - Gender - Handicap - Strijd tegen geweld
 BHG

Mei

   Terug naar de bovenkant van de pagina
31


Gelijke kansen - De vertegenwoordiging van vrouwen verbeteren CF
Duurzaam sportmateriaal en/of kleine werken Cocof
Een Jong en Levendig Gewest BHG
NV ST'ART
Culturele lening
Fonds
Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur BHG
30 Zomerschool 2021 VG
28 Europees Solidariteitskorps
EU
25
Fonds Dominique De Graeve
Veiligheid van kinderen in en rond de schoolomgeving
Fonds
Kinderarmoedefonds
Eenoudergezinnen in armoede
Fonds
21 Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties
VG
20 Erasmus+
EU
19 Kunst in Opdracht in de publieke ruimte VG
ING Fonds
Circulaire economie
Fonds
18
Fonds voor Financiële Geletterdheid
Scholen  -  VZW's & Organisaties
Fonds
Erasmus+
EU
17 Energiezorg op school VGC
15 Label « Diervriendelijke gemeente » BHG
12 Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens
Kinderen met minder kansen
Fonds
11 Erasmus+
- Mobiliteit van leerlingen en het personeel in schoolonderwijs
- Mobiliteit voor lerenden en het personeel beroepsonderwijs en -opleiding
- Mobiliteit voor lerenden en het personeel in het volwassenenonderwijs
- Mobiliteit in de jeugdsector
< Verlenging deadline tot 18 mei>
EU
07 Week van de Mobiliteit BHG
05
Staycation-initiatieven VGC
Brussel op vakantie BHG
03 Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -
BHG
     

April

   Terug naar de bovenkant van de pagina 30

Inrichting of verbetering van de infrastructuur voor jeugdverenigingen Cocof
Vrijwillige jeugdbewegingen
Cocof
Smart Education @ Schools (2e fase : projectvoorstel) VG
Stichting Koningin Paola - Stichting Dirk Frimout
Koningin Paolaprijs Focus Aarde 2020-2021
Fonds
29
Fonds Lydua Chagoll
Prijs 'Voor een glimlach van een kind'
Fonds
Urbact III
Transfer Netwerken « 2de golf »
EU
23 CSO-LA
Partnerschappen voor duurzame steden 2021
EU
22 Innoviris
Co-creatie voor stedelijke veerkracht in het BHG
BHG
19
Gelijke kansen en diversiteit (gemeenten) BHG
Koning Boudewijnstichting
Unlock your energy !
Fonds
Flanders Is A Festival 2021
VG
15 URBAN EUROPE
Capaciteiten voor stedelijke transformatie
EU
12 Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen
BENEFIC
EU
09 CERA
Maatschappelijke projecten
Fonds
05 Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -
BHG
02 Pedagogische uitrusting voor het onderwijs
(papieren versie)
CF
01
  
Toerisme voor Allen-verblijven
VG
Fonds Elisabeth en Amélie
Duurzaam waterbeheer in de familiale landbouw
Fonds
 Koning Boudewijnstichting
Digital Brussels
Fonds
     

Maart

   Terug naar de bovenkant van de pagina
31 Discriminatiebestrijding op de werkvloer en bevordering
van diversiteit op de arbeidsmarkt
BHG
Vereniging 'Action Vivre Ensemble'
Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
Fonds
Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen (schooljaar 2021-2022) BHG
Stichting Koningin Paola
School van de Hoop
Fonds
Sportieve initiatieven in gevangenissen
en overheidsinstellingen voor jeugdbescherming
CF
Fonds Houtman
Recht op deelname van kinderen en jongeren
Fonds
29 Fonds Vinci
Samenleven bevorderen
Fonds
28 Vooruit met de wijk BHG
26 Pedagogische uitrusting voor het onderwijs
(digitale versie)
CF
Week van de Mobiliteit 2021
- Verlenging deadline tot 7 mei 2021 -
BHG
22
Culturele evenementen
(samenwerking Vlaamse en Franse Gemeenschap)
VG-CF
17 Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels
Fonds
15
Solidair wereldburgerschap BHG
Samenwerkingsverbanden Cultuur en Onderwijs CF
Koning Boudewijnstichting
Onderwijs - Autonoom leren in een krachtige leeromgeving
Fonds
Fonds Heidebroek - van Duyse
Belgische kunst en geschiedenis : wedstrijd 2021
Fonds
Scholen : bijkomende plaatsen CF
14 Prométhéa
Prijs Bruocsella
Fonds
12 Recht op voedsel en voedselhulp Cocof
09 Fonds Emile Leus
Slachtoffers van een verkeersongeval
Fonds
 08 Erasmus+
Europees talenlabel (enkel voor de Franse gemeenschap)
EU
L'Avenir
Solidaire generaties
Fonds
01

 
Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
BHG
 vzw DigitalForYouth
PC Solidarity
Fonds
Gelijke kansen : initiatieven   BHG
     

Februari

  Terug naar de bovenkant van de pagina 
25 Koning Boudewijnstichting
Digi-Welcome
Fonds
24 Fonds Hugo Van Mierlo
Kind-vader relatie
Fonds
23 Fonds Celina Ramos
Mensen met een maatschappelijke achterstand
Fonds
22

Promotie van het Burgerschap en de Interculturaliteit CF
FEVIA
Evenwichtige voedingsgewoonten
Fonds
19 Overdracht van de herinnering CF
16


Koning Boudewijnstichting
Woonzorgcentra (Tubbe-model)
 Fonds
Fonds Lippens
Kinderen met minder kansen
Fonds
AMIF
Transnationale projecten inzake integratie
EU
12 Hedendaagse architectuur, cultureel erfgoed of stadsvernieuwing
BHG
Smart Education @ Schools (1e fase : projectidee) VG
11 Business Partnership Facility
Enterprises for SDG's
FED
Fonds Jo Vanhecke
Veiligheid en sociale initiatieven in het voetbal
Fonds
01
    
Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -
BHG
Vlaamse Gebarentaal
VG
URBACT III
Overdrachtmechanisme van stedelijke innovatieve acties (UIA) 
 EU
Fonds Inside Out
Initiatieven post Covid
Fonds
Jong zijn in tijden van corona 
VGC

Januari

   Terug naar de bovenkant van de pagina
31 Stichting Koningin Paola
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs : schooljaar 2020 -2021
Fonds
Verkeersveiligheid (opvoeding / sensibilisering) BHG
27 Overdracht van de herinnering
- Verlenging deadline : 19 februari -
CF
27 Fonds Marianne en Jean Mechelynck
Palliatieve zorgen
Fonds
26 Horizon 2020
EU
20 BeTalky BHG
19 COSME
Overheidsopdrachten op het gebied van innovatie
EU
15 Erkende centra voor de overdracht van de herinnering CF
13 Sociale samenhang : gewestelijke centra
CRACS  -  CREDAF  -  CREDASC
Cocof
11 Impulsfonds voor het migrantenbeleid Cocof
09 CERA
Maatschappelijke projecten
Fonds
 04 Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit -
BHG
03 aKCess 2021 Award Fonds
     

2020 (pdf)

 

2019 (pdf)

 

2018 (pdf)

 

2017 (pdf)


2016 (pdf)

 

2015 (pdf)


2014 (pdf)

 

2013 (pdf)

 
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links