Voor bepaalde complexe materies maken wij overzichtstabellen van de mogelijke financieringsbronnen, met links naar de fiches in kwestie.

De tabellen worden momenteel bijgewerkt.

De linken naar deze tabellen zullen binnenkort geactiveerd worden.

Dank u voor uw geduld.

 

Materie

Laatste update

Mobiliteit  
Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties 2023 23.11.2022

Veiligheid en preventie

 

- Veiligheid en preventie in het BHG

13.02.2023

- De strijd tegen radicalisme in het BHG

update

Kinderopvang in het BHG

 

- Investeringssubsidies

update

- Werkingssubsidies

update

Financiën

 

Algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's 2022-2024

update

Stedelijke herwaardering

update

Investeringen

 

- Investeringen van openbaar nut

13.01.2023

- Gemeentelijk driejarig investeringsprogramma (2022-2024)

13.01.2023

Europese subsidies

 

- Het EFRO voor het BHG

update

- Europese fondsen voor internationale samenwerking

05.07.2022

- ESIF in het BHG

update