Voor bepaalde complexe materies maken wij overzichtstabellen van de mogelijke financieringsbronnen, met links naar de fiches in kwestie.

 

Materie

Laatste update

Mobiliteit  
Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties 2024 04.12.2023

Veiligheid en preventie

 

Veiligheid en preventie in het BHG

13.02.2023

Kinderopvang in het BHG

 

- Investeringssubsidies

24.08.2023

- Werkingssubsidies

23.08.2023

Financiën

 

Algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's 2022-2024

05.12.2022

Stedelijke herwaardering

28.07.2023

Investeringen

 

- Investeringen van openbaar nut

13.01.2023

- Gemeentelijk driejarig investeringsprogramma (2022-2024)

13.01.2023

Europese subsidies

 

- Het EFRO voor het BHG

05.07.2023

- Europese fondsen voor internationale samenwerking

05.07.2022

- ESIF in het BHG

23.08.2023