Voor bepaalde complexe materies maken wij overzichtstabellen van de mogelijke financieringsbronnen, met links naar de fiches in kwestie.

 

Materie

Laatste update

Mobiliteit 
Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties 202404.12.2023
Veiligheid en preventie 
Veiligheid en preventie in het BHG

01.02.2024

Kinderopvang in het BHG 
- Investeringssubsidies

24.08.2023

- Werkingssubsidies

23.08.2023

Financiën 
Algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's 2022-2024

05.12.2022

Stedelijke herwaardering

28.07.2023

Investeringen 
- Investeringen van openbaar nut

13.01.2023

- Gemeentelijk driejarig investeringsprogramma (2022-2024)

13.01.2023

Europese subsidies 
- Het EFRO voor het BHG

05.07.2023

- Europese fondsen voor internationale samenwerking

05.07.2022

- ESIF in het BHG

23.08.2023