Toolbox subsidies : inhoud

Inhoud


In deze Toolbox Subsidies vindt u :
  • tools die door de gemeenten (en de OCMW’s) ontwikkeld en gebruikt worden betreffende subsidies, geklasseerd per type : informatietools, beheertools, evaluatietools
  • een toelichtingsfiche bij elke tool met een beschrijving van de werking ervan, het nut en de toepassingswijze

Context


Deze Toolbox Subsidies werd gecreëerd in het kader van het intergemeentelijke samenwerkingsproject Werkgroep Subsidies (WGS) en beoogt de uitwisseling en de verdeling, onder de gemeenten en de OCMW’s, van goede praktijken, kennis en innovatieve benaderingen betreffende subsidies en andere financieringsbronnen.

De WGS werd in 2011 opgericht en ontving tot in 2015 een gewestelijke subsidie om de functie van een netwerkcoördinator te financieren. Tussen 2011 en 2015 heeft de WGS :
  • een Vademecum opgesteld
  • bewustmakings- en lobbyactiviteiten uitgevoerd betreffende het beroep ‘subsidioloog’ (zowel bij de gemeenten als bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • een Toolbox Subsidies ontwikkeld
  • aanbevelingen ontwikkeld t.a.v. de subsidiërende overheden, m.b.t. de verschillende financieringsprogramma’s
  • een communicatie-interface gevormd tussen de gemeenten en de subsidiërende overheden
  • twee opleidingscycli georganiseerd gericht op het subsidiebeheer (in samenwerking met de GSOB)
Aangezien meerdere gemeenten het netwerk wensten te herlanceren, werd in september 2018 de WGS 2.0 opgericht. Een stuurcomité, bestaande uit enkele gemeenten en Brulocalis, coördineert de werkzaamheden van de gemeenten en de OCMW’s die aan het netwerk deelnemen.


Meer informatie


Indien uw gemeente of OCMW wenst deel te nemen aan deze WGS, gelieve ons dan per email te contacteren op het volgende adres : subventions@schaerbeek.irisnet.beLaatste bijwerking

30.01.2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links