Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 408

Onderwijs : Talent for Teaching (2022-2023)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor het project ‘Talent for Teaching’ om secundaire scholen te stimuleren om lee

Subsidies en toelagen Aanpassingsdatum : 14 oktober 2022
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Begunstigden :
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materies :
Burgerzaken

Initiatief (facultatieve subsidie - Iriscare)

Iriscare verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, facultatieve subsidies om initiatieven te ondersteunen zoals een specifiek project, de algemene werking van een organisat

Subsidies en toelagen Aanpassingsdatum : 26 september 2022
Subsidiërende overheid :
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Begunstigden :
Gemeenten OCMW Instellingen van openbaar nut Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Jaarritme : begeleidingsmaatregelen voor de vrijetijdsopvang

De regering van de Franse Gemeenschap heeft, in het kader van de aanpassing van het jaarritme van de scholen, begeleidingsmaatregelen uitgewerkt om de vrijetijdsopvang te ondersteunen.

Subsidies en toelagen Aanpassingsdatum : 17 september 2022
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materies :
Burgerzaken

Transversale culturele projecten

De Franse Gemeenschap verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor transversale culturele projecten.
Subsidies en toelagen Aanpassingsdatum : 5 september 2022
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Opvang van Oekraïense vluchtelingen

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent een subsidie aan de gemeenten in het kader van de tijdelijke bescherming van personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten.

Subsidies en toelagen Aanpassingsdatum : 12 september 2022
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Gemeenten

Onderwijs : renovatie van de schoolrefter

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor de (her)inrichting van de schoolrefters.

Subsidies en toelagen Aanpassingsdatum : 12 oktober 2022
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Begunstigden :
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materies :
Burgerzaken

Sociaal-toeristische verenigingen

De Vlaamse Regering verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan erkende sociaal-toeristische verenigingen.
Subsidies en toelagen Aanpassingsdatum : 2 september 2022
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen - Centra voor dagopvang

Het Verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie verleent, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, werkingssubsidies aan erkende centra voor dagopvang.

Subsidies en toelagen Aanpassingsdatum : 10 oktober 2022
Subsidiërende overheid :
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Begunstigden :
Gemeenten OCMW Instellingen van openbaar nut Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)