Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 923

Zorgen warmer maken : Prijs 2023

Het Fonds Gert Noël lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te bekronen die de zorgen warmer maken dankzij informatieverstrekking, luisterbereidheid en begeleiding van de patiënt en zijn fam

Einddatum aanvraag : 26 september 2023 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 26 mei 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Bikes in Brussels : projectoproep 2023

Het Fonds Bikes in Brussels ondersteunt, in het kader van een permanente projectoproep, infrastructuur- of uitrustingsprojecten die het fietsverkeer in het BHG aanmoedigen.

Einddatum aanvraag : 13 december 2023 Projectoproepen Publicatiedatum : 27 mei 2022
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Gemeenten Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Kinderopvang : projectoproep Doorgaande Lijn

De Vlaamse Regering lanceert de projectoproep “Doorgaande Lijn” om vernieuwende projecten te ondersteunen die inzetten op een (meer) geïntegreerde werking op het vlak van kinderopvang, kleuteronder

Einddatum aanvraag : 15 oktober 2021 Gesloten Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 27 mei 2022
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigden :
Gemeenten Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen (2023)

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan de gemeenten en ocmw's om het statutariseringsbeleid te bevordere

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Gemeenten OCMW

Levensmiddelen : bestelbon 2024

De POD Maatschappelijke Integratie publiceert een bestelbon voor 2024 voor de gratis verdeling van levensmiddelen in het kader van het European Sociaal Fonds+.

Einddatum aanvraag : 25 augustus 2023 Gesloten Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 5 juli 2023
Subsidiërende overheid :
Federale overheid
Begunstigden :
OCMW Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Centra en diensten voor personen met een handicap - dagdagelijkse activiteiten

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan erkende diensten voor hulpverlening bij a

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Begunstigden :
OCMW Instellingen van openbaar nut Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Intercommunales

Voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen - kortverblijven (investering)

Het Verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie verleent, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, investeringssubsidies aan erkende kortverblijven.

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Begunstigden :
Gemeenten Instellingen van openbaar nut Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Investeringen van openbaar nut : jaarlijkse subsidies (2022-2024)

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen op het grondgebied

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Intercommunales Eredienstinstellingen

Eredienstinstellingen

De regering van het BHG komt financieel tussenbeide m.b.t. alle erkende eredienstinstellingen.

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 25 september 2023
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Eredienstinstellingen
Materies :
Burgerzaken

FINANCIERINGSFACILITEIT VOOR EUROPESE VERBINDINGEN (2021-2027)

De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF : Connecting Europe Facility in het Engels) is het instrument van de Europese Unie voor het aanleggen, ontwikkelen, moderniseren en voltoo

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 25 september 2023
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten Instellingen van openbaar nut Intercommunales
Abonneer op RSS | Subsidies (Bijgewerkt) Abonneer op RSS | Subsidies (Nieuw)