Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 927

Innovatieve partnerprojecten voor cultuur

De Vlaamse Regering lanceert jaarlijks een projectoproep om nieuwe cross-sectorale samenwerking tussen culturele en niet-culturele actoren te stimuleren.

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Culturele samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap : projectoproep 2024-2025

De Vlaamse Regering lanceert een nieuwe projectoproep voor culturele organisaties om in partnership culturele projecten of evenementen te stimuleren tussen de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap.

Einddatum aanvraag : 3 mei 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 22 februari 2023
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Vlaamse Gebarentaal : projectoproep 2024

De Vlaamse regering lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal.

Einddatum aanvraag : 15 april 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 22 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Europees Solidariteitskorps : projecten voor vrijwilligerswerk (2024)

De Europese Unie lanceert, in het kader van het Europees Solidariteitskorps (ESK), een projectoproep voor projecten voor vrijwilligerswerk.
Einddatum aanvraag : 1 oktober 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 8 december 2023
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten OCMW Instellingen van openbaar nut Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Sport- en cultuurcentra Sociale ondernemingen

Europees Solidariteitskorps : solidariteitsprojecten (2024)

De Europese Unie lanceert, in het kader van het Europees Europees Solidariteitskorps (ESK), een projectoproep voor« solidariteitsprojecten ».  Voor meer informatie betreffende het ESK 2021-2027 :
Einddatum aanvraag : 7 mei 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 8 december 2023
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten OCMW Instellingen van openbaar nut Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Sport- en cultuurcentra

EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS (2021-2027)

Het Europees Solidariteitskorps (ESK) is een initiatief van de Europese Unie dat gericht is op het versterken van de betrokkenheid van jongeren en organisaties bij activiteiten die

Projectoproepen Publicatiedatum : 4 mei 2021
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten OCMW Instellingen van openbaar nut Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Sport- en cultuurcentra Sociale ondernemingen

Implementatie van een CRM-systeem : projectoproep 2023

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep om non-profitorganisaties uit te rusten met een Customer Relationship Management (CRM).

Einddatum aanvraag : 14 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 18 oktober 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Een Jong en Levendig Gewest : projectoproep 2024-2025

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, in het kader van de bevordering van het (inter)nationale imago van het BHG, een nieuwe projectoproep om sportclubs die met jongeren werk

Einddatum aanvraag : 10 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 5 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Kansarme kinderen : projectoproep 2024/1

De Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen ten gunste van kansarme kinderen.

Einddatum aanvraag : 22 februari 2024 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 21 juni 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Abonneer op RSS | Subsidies (Bijgewerkt) Abonneer op RSS | Subsidies (Nieuw)