Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 890

Prijs Bruocsella 2023

Het Collectief Bruocsella van de vzw Prométhéa lanceert de « Prijs Bruocsella 2023 » om creatieve projecten te ondersteunen die bijdragen tot de opwaardering van het erfgoed en/of de verbetering va

Einddatum aanvraag : 12 maart 2023 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

EFRO-BHG (2021 – 2027) – Aanleg van warmtenetwerken

De Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest lanceert, binnen het kader van het nieuwe programma EFRO-BHG 2021-2027, een projectoproep voor de aanleg van warmtenetwerken.

Einddatum aanvraag : 14 juli 2023 Projectoproepen Publicatiedatum : 31 maart 2023
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten Intercommunales Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Instellingen van openbaar nut

Gebruik van het REMI-systeem

De Federale regering verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies om het REMI-systeem ter beschikking te stellen aan de OCMW’s.

Einddatum aanvraag : 31 maart 2023 Gesloten Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 21 februari 2023
Subsidiërende overheid :
Federale overheid
Begunstigden :
OCMW

URBACT IV – Netwerken voor het ontwerpen van actieplannen

De Europese Unie lanceer een nieuwe projectoproep URBACT IV om een dertigtal netwerken voor het ontwerpen van actieplannen (‘Action Planning Networks’) op te richten.

Einddatum aanvraag : 31 maart 2023 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 2 februari 2023
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten

Week van de Mobiliteit 2023

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, ter gelegenheid van de Week van de Mobiliteit, een projectoproep om scholen en gemeenten aan te moedigen om in te zetten op actieve en v

Einddatum aanvraag : 31 maart 2023 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 20 januari 2023
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Gemeenten Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs

Met plezier bijleren

De Franse Gemeenschaplanceert een nieuwe editie van de actie ‘Met plezier bijleren’.

Einddatum aanvraag : 31 maart 2023 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materies :
Burgerzaken

Gelijke kansen : initiatieven - projectoproep 2023

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep om initiatieven te ondersteunen die gelijke kansen in het BHG bevorderen.

Einddatum aanvraag : 10 maart 2023 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 10 februari 2023
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Duurzame mobiliteitsprojecten : projectoproep 2023

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep ter attentie van de Brusselse gemeenten voor de uitvoering van « duurzame mobiliteitsprojecten ».

Einddatum aanvraag : 5 juni 2023 Projectoproepen Publicatiedatum : 21 november 2022
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Gemeenten

Gelijkheid en diversiteit in de sport

De Franse Gemeenschap lanceert een nieuwe projectoproep om piloot- en innovatieve projecten te ondersteunen op het gebied van gemengde sport en sport voor vrouwen in de vrije tijd (met uitsluiting

Einddatum aanvraag : 8 april 2019 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Gemeenten Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Sport- en cultuurcentra
Abonneer op RSS | Subsidies (Bijgewerkt) Abonneer op RSS | Subsidies (Nieuw)