Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 953

Kunsttrajecten (2025)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, trajectsubsidies aan kunstenorganisaties en kunstenaars.

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Begeleiding van NEET-jongeren : projectoproep 2023

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep voor de ontwikkeling van acties ter begeleiding van NEET-jongeren.

Einddatum aanvraag : 4 september 2023 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 16 juni 2023
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) OCMW

Creativiteit voor sociale verandering : projectoproep 2024

Het Creativity Pioneers Fund (CPF) lanceert een projectoproep om organisaties te ondersteunen die creativiteit centraal stellen in hun missie en programma’s en die laten zien hoe ze de rol van crea

Einddatum aanvraag : 27 mei 2024 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 3 mei 2024
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Inburgerings- en begeleidingstraject voor nieuwkomers en buitenlandse personen : projectoproep 2024

Vivalis.brussels lanceert een projectoproep voor de aanstelling van een instantie die beoordelings- en ondersteuningsopdrachten uitvoert voor het inburgerings- en begeleidingstraject voor nieuwkome

Einddatum aanvraag : 25 mei 2024 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 26 april 2024
Subsidiërende overheid :
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Uitwisseling scholen – opleidingen duaal leren : projectoproep 2024

Het Prins Filipfonds lanceert een nieuwe projectoproep om uitwisselingsprojecten te ondersteunen die georganiseerd worden met de departementen Onderwijs uit de drie Gemeenschappen van België.

Einddatum aanvraag : 16 oktober 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 24 mei 2024
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materies :
Burgerzaken

Life – Hulp bij projectontwikkeling voor investeringen in duurzame energie (2024)

De Europese Commissie lanceert, in het kader van het LIFE-programma (2021-2027),  een nieuwe projectoproep voor operatoren die technische en financiële bijstand (PDA – ‘Project Development Ass

Einddatum aanvraag : 19 september 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 23 mei 2024
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten Intercommunales Instellingen van openbaar nut

Kansarme kinderen : projectoproep 2024/2

De Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen ten gunste van kansarme kinderen.

Einddatum aanvraag : 23 mei 2024 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 21 juni 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Leren van elkaar: projectoproep 2024

Het Prins Filipfonds lanceert de projectoproep ‘Leren van elkaar’ om organisaties aan te moedigen en te ondersteunen om kennis te maken met organisaties in hun domein of met hun expertise in de and

Einddatum aanvraag : 22 mei 2024 Gesloten Projectoproepen Publicatiedatum : 28 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Materies :
Burgerzaken
Abonneer op RSS | Subsidies (Bijgewerkt) Abonneer op RSS | Subsidies (Nieuw)