Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 923

FINANCIERINGSFACILITEIT VOOR EUROPESE VERBINDINGEN (2021-2027)

De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF : Connecting Europe Facility in het Engels) is het instrument van de Europese Unie voor het aanleggen, ontwikkelen, moderniseren en voltoo

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 25 september 2023
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten Instellingen van openbaar nut Intercommunales

Eredienstinstellingen

De regering van het BHG komt financieel tussenbeide m.b.t. alle erkende eredienstinstellingen.

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 25 september 2023
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Eredienstinstellingen
Materies :
Burgerzaken

Herinneringseducatie : projectoproep 2023 (Part 2)

Het Fonds Aurore Ruyffelaere lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen die jongeren en cursisten handvaten aanreiken om zich actief te engageren tegen extreem nationalisme, dis

Einddatum aanvraag : 16 november 2023 Projectoproepen Publicatiedatum : 19 september 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs

Gemeenteraadsverkiezingen 2024

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep naar verenigingen met het oog op de organisatie van acties voor de sensibilisering van burgers voor de gemeenteraadsver

Einddatum aanvraag : 27 oktober 2023 Projectoproepen Publicatiedatum : 17 september 2023
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Interne werking van organisaties : projectoproep 2023

BNP Paribas Fortis lanceert, via Impact Together, een projectoproep om bij te dragen tot het optimaliseren van de interne werking van organisaties die actief zijn op het gebied van sociale inclusie

Einddatum aanvraag : 9 november 2023 Projectoproepen Publicatiedatum : 8 september 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Sociale ondernemingen
Materies :
Burgerzaken

Horizon Europa : Driving Urban Transition (2e oproep)

Het partnerschap « DUT - Driving Urban Transition », dat gecofinancierd wordt door het programma « Horizon Europa 

Einddatum aanvraag : 21 november 2023 Projectoproepen Publicatiedatum : 6 september 2023
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Instellingen van openbaar nut OCMW

Internationale sportevenementen (2024)

De Vlaamse regering verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor de organisatie van internationale sportevenementen.

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 1 september 2023
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Internationale topsportevenementen (2024)

De Vlaamse regering verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor de organisatie van internationale topsportevenementen.

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 1 september 2023
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken
Abonneer op RSS | Subsidies (Bijgewerkt) Abonneer op RSS | Subsidies (Nieuw)