Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 939

Europese week van de lokale democratie : projectoproep 2024

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, in het kader van de « Europese week van de lokale democratie », een nieuwe projectoproep om de gemeenten en OCMW's te ondersteunen die a

Einddatum aanvraag : 31 mei 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 13 juni 2024
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Gemeenten OCMW

Kunstenaars in de klas (2024-2025)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie verlengt het initiatief ‘Kunstenaars in de klas’ voor het 1ste semester van het schooljaar 2024-2025 (september – december 2024).

Einddatum aanvraag : 10 juni 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 12 april 2024
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Preventieprojecten voetbalveiligheid : projectoproep 2024

De Federale overheid (FOD Binnenlandse Zaken) lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen die preventief en innovatief aan de slag gaan om de veiligheid rond het Belgische voetba

Einddatum aanvraag : 30 april 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 10 april 2024
Subsidiërende overheid :
Federale overheid
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Visuele handicap & Inclusie : projectoproep 2024

De Koning Boudewijnstichting lanceert, in samenwerking met 18 verschillende Fondsen, de projectoproep « Visuele handicap & Inclusie » om organisaties te ondersteunen die de toegang tot inclusie

Einddatum aanvraag : 1 juli 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 8 april 2024
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Een meer circulaire Economie : projectoproep 2024

Het ING Fonds lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen voor opleiding en tewerkstelling in beroepen die het mogelijk maken om de natuurlijke hulpbronnen te behouden binnen een

Einddatum aanvraag : 25 juni 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 5 april 2024
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Sociale ondernemingen

De waarde van kunst en cultuur voor zorg en gezondheid : projectoproep 2024

Het Fonds Houillogne-Hanne lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen die specifiek de mentale en fysieke gezondheid en leefomstandigheden van de oudere bevolking beogen te verbeteren,

Einddatum aanvraag : 20 juni 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 5 april 2024
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Opleiding van blindgeleide- en assistentiehonden : projectoproep 2024

De Koning Boudewijnstichting lanceert, in samenwerking met 5 andere fondsen, een projectoproep om de opleiding van blindgeleidehonden en assistentiehonden te ondersteunen om bij te dragen aan de in

Einddatum aanvraag : 1 juli 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 5 april 2024
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Sport et écoles : appels à projets 2024

De Franse Gemeenschap lanceert een projectoproep om leerlingen aan te moedigen tijdens hun schooltijd verschillende sportdisciplines te ontdekken, zodat ze daarna een activiteit kunnen kiezen die a

Einddatum aanvraag : 19 april 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 29 maart 2024
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Interreg Europe : 3de projectoproep

De Europese unie lanceert de derde projectoproep in het kader van het programma INTERREG EUROPE 2021-2027.

Einddatum aanvraag : 7 juni 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 28 maart 2024
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten Instellingen van openbaar nut Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Abonneer op RSS | Subsidies (Bijgewerkt) Abonneer op RSS | Subsidies (Nieuw)