Een toegankelijke website geeft alle gebruikers toegang tot elke pagina zonder enige beperking. Brulocalis verbindt er zich toe deze digitale toegankelijkheid na te leven.

Brulocalis verbindt er zich toe haar website - www.brulocalis.brussels - toegankelijk te maken, overeenkomstig de volgende wetgeving: ordonnantie van 14 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Deze verklaring kan gewijzigd worden: afhankelijk van updates en functionele ontwikkelingen zullen onze medewerkers alles in het werk stellen om de toegankelijkheid van de site te garanderen.

Nalevingsstatus

Er is intern een toegankelijkheidsevaluatie uitgevoerd op basis van de WCAG 2.1-normen. Deze evaluatie bestond uit een eenvoudige analyse, uitgevoerd met behulp van de WAVE evaluatietool.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de voorschriften als gevolg van een paar niet-conforme zaken en de enkele uitzonderingen hieronder.

Niet toegankelijke inhoud

 1. Alternatieve tekst op sommige afbeeldingen
  Aangezien bij de implementatie van de nieuwe website de content en afbeeldingen van de vorige site automatisch gemigreerd werden, is het mogelijk dat sommige afbeeldingen geen alternatieve tekst hebben. Wij werken eraan om deze teksten gaandeweg aan te vullen. We garanderen evenwel dat tenminste de nieuwe afbeeldingen voorzien zijn van alternatieve tekst.
   
 2. Meer contrast  
  De verklarende teksten in de velden (bv. op het aanmeldingsformulier) hebben onvoldoende contrast. Daar wordt momenteel aan gewerkt.
   
 3. Toegankelijkheid van de teksten
  Wij proberen de teksten zo “leesbaar” mogelijk te maken, met bullet points, tekst in het vet, enz.
   

Onevenredige last

De content van de website gaat ver terug. Deze content wordt geleidelijk conform gemaakt, afhankelijk van de beschikbare middelen (personeel) van onze vereniging. Bijzondere aandacht gaat in ieder geval uit naar nieuwe content van onze medewerkers.

Naast deze onevenredige last blijven wij aandacht besteden aan het verbeteren van alles wat kan worden gedaan met de code die op onze site wordt gegenereerd.

Contactgegevens

U kunt de webmaster contacteren voor elke vraag rond de toegankelijkheid van deze website. Hij neemt intern verder contact op met de meest aangewezen persoon naargelang de vraag.

Streven naar verbeteringen

Met het oog op voortdurende verbetering verbinden wij ons ertoe alle feedback die wij ontvangen over het feitelijke gebruik van onze site door personen met een handicap op te volgen en alle verbeteringen aan te brengen om op lange termijn de best mogelijke toegankelijkheid van onze site te bereiken.

Deze verklaring is opgesteld op 12/09/2022.

De verklaring werd voor het laatst herzien op 19/09/2022.