Toekomst van het Burgemeestersconvenant: uw mening telt

Enquête

Het Burgemeestersconvenant werd ondertekend door nagenoeg 6.500 gemeenten, goed voor meer dan 200 miljoen burgers, die zich ertoe verbinden de CO2-uitstoot gemiddeld met 28 % te verlagen tegen 2020. Het initiatief van het Burgemeestersconvenant, dat het principe van het multi-level-governance volgt, onderschrijft de doelstellingen van de EU inzake energie en klimaat. Het gaat zelfs verder dan de doelstellingen van de strategie Europa 2020.

In oktober 2014 heeft de EU een nieuwe doelstelling vooropgesteld: de CO2-uitstoot met 40 % terugdringen tegen 2030. In de context van dit nieuwe EU-kader voor klimaat en energie heeft het Burgemeestersconvenant een enquête opgesteld om het advies van de betrokken partijen in te winnen. Het Europees Comité der Regio's (CdR) steunt het Burgemeestersconvenant als sleutelinitiatief ter voorbereiding van de energietransitie. Uw deelname aan de enquête levert een essentiële bijdrage aan het debat over de toekomst van dit cruciale initiatief.

De resultaten van de enquête zullen verwerkt worden in een advies over de toekomst van het convenant, dat het CdR momenteel voorbereidt. Dat advies zal bijdragen tot het beleid van de Europese Commissie betreffende het Burgemeestersconvenant. De resultaten van de enquête zullen voorgesteld worden in een rapport dat in oktober 2015 gepubliceerd zal worden.

Doelgroep

 

De enquête staat open voor alle 'deelnemende partijen’, ondertekenaar of niet, rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken, zowel instellingen als individuen. Aangezien het convenant gericht is tot de lokale besturen, zal een antwoord van het college van burgemeester en schepenen wellicht meer gewicht in de schaal leggen.

Deadline

 

Deelnemen aan de enquête kan tot 23 september 2015.

De enquête starten

 

Klik op de link https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CovenantofMayors

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
03-08-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links