Samen met de vzw Privanot, die in het leven is geroepen om met de notarissen te werken rond de GDPR, hebben Brulocalis en haar zusterverenigingen, de UVCW en de VVSG, modellen uitgewerkt om het opvragen van documenten met persoonsgegevens te stroomlijnen.

Beste notarissen, Beste leden van de lokale besturen (steden en gemeenten), In het kader van uw respectievelijke activiteiten en opdrachten bestaat de mogelijkheid dat u aan elkaar talrijke documenten moet verschaffen die persoonsgegevens bevatten. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om kopieën van notariële of onderhandse akten, of informatie die daaraan gerelateerd is en die een lokaal bestuur nodig heeft om een belasting te heffen (belasting op leegstaande of vervallen gebouwen, op een tweede

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Ben je nog geen lid ?

Vraag mijn toegang aan