De VSGB heeft een model van belastingsreglement opgsteld betreffende de verdeling van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Er wordt steeds vaker een gemeentebelasting geheven op de huis-aan-huisverdeling van reclamedrukwerk, voornamelijk om financiële doeleinden maar ook om de openbare netheid te waarborgen. Dit model is een bijgewerkte versie gebaseerd op de aanbevelingen van de omzendbrief van 8 oktober 1993 van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de belasting op de gratis huis-aan-huisverdeling van reclamebladen en -folders alsook catalogi en kranten met commerciële reclame,

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Ben je nog geen lid ?

Vraag mijn toegang aan