Wij bieden de burgemeesters een model van tijdelijk plaatsverbod aan, dat we samen met onze collega's van de Union des Villes et Communes de Wallonie hebben opgemaakt.

Sinds 2013 voorziet de nieuwe gemeentewet (art. 134sexies) in de mogelijkheid om een plaatsverbod op te leggen. Met het plaatsverbod kan een burgemeester bepaalde personen (die herhaaldelijk het politiereglement overtreden hebben of zich gedragen hebben op een wijze die de openbare orde verstoort) de toegang ontzeggen tot een of meer voor het publiek toegankelijke plaatsen die zich op het betrokken gemeentelijk grondgebied bevinden. Wij bieden de 19 Brusselse gemeenten een model van tijdelijk

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan