De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld betreffende graffiti en andere vervuiling. Dit model betrekt de burger bij de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het behoud van de openbare netheid. Het doel ervan is oude reglementen te moderniseren door een belastingreglement aan te nemen.

Door de naderende invoering van de euro zijn verschillende gemeentereglementen tot invoering van belastingen of retributies aan een herziening toe. Sommige zijn bovendien ietwat verouderd en kunnen een opfrissing gebruiken. Tot slot is er een zekere vraag naar uniformisering of tenminste homogenisering van de reglementen binnen eenzelfde politiezone, of zelfs in het hele Gewest. Daarom heeft de Vereniging op verzoek van verscheidene milieuambtenaren een werkgroep opgericht die een model heeft

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Ben je nog geen lid ?

Vraag mijn toegang aan