Bannière

Praktische fiches

10 resultaten op 58

Betrekkingen met particulieren en privébedrijven

Iedere Brusselse plaatselijke dienst gebruikt in zijn betrekkingen met een particulier de door deze gebruikte taal, voor zover die taal het Nederlands of het Frans is, ongeacht de plaats waar de particulier gedomicilieerd of gevestigd is.
Publicatiedatum : 18 september 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Toepassing van de taalwetten bij de vaststelling van inbreuken

Het Belgische institutionele landschap zit soms ingewikkeld in elkaar. De kwestie van het taalgebruik is daar geen uitzondering op, en dan vooral de toepassing van de taalwetten bij de vaststelling van inbreuken en in het kader van de administratieve procedures die daarmee gepaard gaan op grond van de wet van 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet).
Publicatiedatum : 18 september 2023

Persoonsgegevens van verkozenen op de gemeentelijke website

Het is in België al vele jaren gangbaar dat de verschillende gemeenten de contactgegevens van de lokale verkozenen (gemeenteraadsleden en leden van het college) bekendmaken. Inmiddels moeten we deze gang van zaken in twijfel trekken en onder meer nagaan of deze praktijk wel strookt met de GDPR.
Publicatiedatum : 10 maart 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Rechtsgedingen

Het college van burgemeester en schepenen is als enige bevoegd om de gemeente voor de rechtbank te vertegenwoordigen. In principe kan het college alleen optreden na machtiging van de gemeenteraad. Voor elke fase van de procedure moet een afzonderlijke machtiging worden gevraagd. In uitzonderlijke gevallen is het college als enige bevoegd.
Publicatiedatum : 27 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Infofiche | Cargo bike

In deze praktische fiche vind je een schat aan informatie en nuttige contacten voor je eigen ‘bakfietsproject’. Je vindt er bv. informatie voor de juiste fietskeuze, over opleidingen, het onderhoud van de fiets, enz.
Publicatiedatum : 15 februari 2023

De delegatie van bevoegdheid envan handtekening

De burgemeester kan bij afwezigheid of wanneer hij verhinderd is, al zijn wettelijke bevoegdheden delegeren. De burgemeester kan in bepaalde gevallen een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een schepen.Hij kan ook zijn handtekeningsbevoegdheid delegeren.
Publicatiedatum : 7 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

GDPR en mailings

Grote mailings naar een externe distributielijst moeten gebeuren conform de verplichtingen van de GDPR.
Publicatiedatum : 7 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen