Bannière

Praktische fiches

10 resultaten op 54

Persoonsgegevens van verkozenen op de gemeentelijke website

Het is in België al vele jaren gangbaar dat de verschillende gemeenten de contactgegevens van de lokale verkozenen (gemeenteraadsleden en leden van het college) bekendmaken. Inmiddels moeten we deze gang van zaken in twijfel trekken en onder meer nagaan of deze praktijk wel strookt met de GDPR.
Publicatiedatum : 10 maart 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Rechtsgedingen

Het college van burgemeester en schepenen is als enige bevoegd om de gemeente voor de rechtbank te vertegenwoordigen. In principe kan het college alleen optreden na machtiging van de gemeenteraad. Voor elke fase van de procedure moet een afzonderlijke machtiging worden gevraagd. In uitzonderlijke gevallen is het college als enige bevoegd.
Publicatiedatum : 27 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Infofiche | Cargo bike

In deze praktische fiche vind je een schat aan informatie en nuttige contacten voor je eigen ‘bakfietsproject’. Je vindt er bv. informatie voor de juiste fietskeuze, over opleidingen, het onderhoud van de fiets, enz.
Publicatiedatum : 15 februari 2023

De delegatie van bevoegdheid envan handtekening

De burgemeester kan bij afwezigheid of wanneer hij verhinderd is, al zijn wettelijke bevoegdheden delegeren. De burgemeester kan in bepaalde gevallen een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een schepen.Hij kan ook zijn handtekeningsbevoegdheid delegeren.
Publicatiedatum : 7 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

GDPR en mailings

Grote mailings naar een externe distributielijst moeten gebeuren conform de verplichtingen van de GDPR.
Publicatiedatum : 7 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Basisprincipes van de GDPR

Gemeenten moeten een grote hoeveelheid persoonsgegevens verwerken; of het nu gaat om gegevens in de bevolkingsregisters of om meegedeelde gegevens in de loop van een of andere aanvraagprocedure.
Publicatiedatum : 7 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Kleine subtiliteit in artikel 234 NGW

Artikel 234 NGW gaat over de bevoegdheidsverdeling tussen het college en de gemeenteraad voor wat betreft concessieovereenkomsten en overheidsopdrachten. Het artikel geeft ook aan in welke gevallen de raad deze bevoegdheden aan het college kan overdragen.
Publicatiedatum : 7 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Ambsthalve aanslag

De gemeente kan een belastingreglement aannemen met een ambtshalve aanslag mits een aantal voorwaarden.
Publicatiedatum : 7 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen