De regels voor de toegang tot bestuursdocumenten (zie fiche over de toegang tot bestuursdocumenten – Openbaarheid van bestuur) worden aangevuld met specifieke bepalingen inzake milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw.

In het kort De regels voor de toegang tot bestuursdocumenten (zie fiche over de toegang tot bestuursdocumenten – Openbaarheid van bestuur) worden aangevuld met specifieke bepalingen inzake milieu, ruimtelijke ordening en ste- denbouw. Daarnaast legt het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) de informatie vast die de gemeenten afge- ven over het administratieve statuut van onroerende goederen (zie fiche over de stedenbouwkundige inlichtingen).   Wettelijke basis Grondwet – art.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan