Een gemeentereglement kan de opening van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie onder- werpen aan een vergunning die verleend wordt door het college van burgemeester en schepenen. Het kan de ves- tiging van dergelijke handelszaken ook geografisch beperken.

In het kort Een gemeentereglement kan de opening van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie onder- werpen aan een vergunning die verleend wordt door het college van burgemeester en schepenen. Het kan de ves- tiging van dergelijke handelszaken ook geografisch beperken. De burgemeester kan de sluiting bevelen van handelszaken uitgebaat in strijd met het gemeentereglement of de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.   Wettelijke basis Wet van 10

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Ben je nog geen lid ?

Vraag mijn toegang aan