De wet van 30 juli 1979 belast de burgemeester met het toezicht op de uitvoering van de krachtens deze wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en machtigt hem om de voorlopige sluiting te bevelen van een inrichting die ze niet naleeft.

In het kort De wet van 30 juli 1979 belast de burgemeester met het toezicht op de uitvoering van de krachtens deze wet voor- geschreven veiligheidsmaatregelen en machtigt hem om de voorlopige sluiting te bevelen van een inrichting die ze niet naleeft.   Wettelijke basis Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen – art. 11 Koninklijk besluit van 7 juli 1994

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan