Artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet (NGW) biedt de burgemeester de mogelijkheid een instelling voorlopig te sluiten of een uitbatingsvergunning tijdelijk te schorsen indien de uitbatingsvoorwaarden van de instelling niet nageleefd worden.

In het kort Artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet (NGW) biedt de burgemeester de mogelijkheid een instelling voorlopig te sluiten of een uitbatingsvergunning tijdelijk te schorsen indien de uitbatingsvoorwaarden van de instelling niet nageleefd worden. Het artikel beoogt bijvoorbeeld de schending van de voorwaarden inzake uitbating die vastgelegd zijn in het alge- meen politiereglement of in andere wetgeving, zoals de regelgeving inzake brandpreventie, of de schending van vergunningen

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Ben je nog geen lid ?

Vraag mijn toegang aan