Op met reden omkleed verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt de burgemees- ter over een recht om ieder gebouw dat meer dan 6 maanden verlaten is, op te eisen om het ter beschikking te stellen van daklozen.

Wettelijke basis Nieuwe Gemeentewet – art. 134bis Koninklijk besluit van 6 december 1993 betreffende het opeisingsrecht van verlaten gebouwen, bedoeld in art. 134bis van de Nieuwe Gemeentewet Gerechtelijk Wetboek – art. 591, 8°   Toelichting   1. WELKE GEBOUWEN? Gebouwen die klaarblijkelijk verlaten zijn sinds meer dan 6 maanden. Onder bewoond gebouw wordt verstaan het onroerend goed waar één of meerdere personen hetzij in de bevolk- ingsregisters ingeschreven zijn als hoofdverblijf,

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan