Het is in België al vele jaren gangbaar dat de verschillende gemeenten de contactgegevens van de lokale verkozenen (gemeenteraadsleden en leden van het college) bekendmaken. Inmiddels moeten we deze gang van zaken in twijfel trekken en onder meer nagaan of deze praktijk wel strookt met de GDPR.

Bekijk de fiche

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan