Tweetaligheidspremies: Brulocalis verdedigt financiën van lokale besturen en krijgt steun van Brusselse regering

Brulocalis schreef een brief naar vicepremier Jan Jambon om de aandacht te vestigen op zijn weigering om de tweetaligheidspremies voor ambtenaren van lokale overheden terug te betalen, en kreeg vervolgens de steun van Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Sinds 2012 voorziet een institutioneel akkoord in de jaarlijkse toekenning, bij koninklijk besluit, van 25 miljoen euro (geïndexeerd) aan de Brusselse lokale overheden als vergoeding voor de kosten die zij maken voor de betaling van de tweetaligheidspremies aan hun personeel.

Dat akkoord werd ter discussie gesteld in die zin dat vicepremier Jan Jambon er tijdens de vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken op 29 november 2017 een verschillende interpretatie van te kennen gaf.

Een dergelijke interpretatie heeft een rechtstreekse impact en zet de financiën van de Brusselse lokale overheden op de helling, die toch dagelijks in een moeilijke budgettaire context vele opdrachten van openbare dienstverlening blijven vervullen.

Actie van Brulocalis


Daarom schreef onze Vereniging op 22 december een brief naar de vicepremier om haar diepe bezorgdheid hierover te uiten en er bij hem op aan te dringen de situatie te herbekijken.

De vicepremier antwoordde in een recente brief, waarin hij zijn standpunt handhaafde, verwijzend naar een vrij strikte interpretatie van de wet.

Brulocalis vond het essentieel om de belangrijkste actoren van het Brusselse landschap, die in de eerste lijn met dit probleem geconfronteerd worden, bij dit dossier te doen aansluiten. Onze Vereniging raadpleegde de gemeentesecretarissen en betrok tevens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij haar actie.

Aansluitend bij de actie van Brulocalis schreef ook minister-president Vervoort naar minister Jambon, om op zijn beurt de federale overheid te vragen het bedrag uit te betalen dat wettelijk aan de lokale overheden verschuldigd is.

Dit is een eerste overwinning voor de Vereniging en de lokale overheden.

Brulocalis zal de zaak op de voet blijven volgen en zal niet nalaten haar leden op de hoogte te houden van de vorderingen.

Wij wachten op het antwoord van de vicepremier op de brief van minister-president Vervoort en zijn bereid om een nieuwe actie te ondernemen in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zie ook

« Terug

Auteur

Hadrien DASNOY
Publicatiedatum
16-04-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links