Uw subsidies: investeringen van openbaar nut

Update van de Gegevensbank Subsidies

Aansluitend bij een infosessie die het Gewest eind januari organiseerde voor de gemeenten om de investeringen van openbaar nut voor de volgende 3 jaar (2019-2021) voor te stellen, werd onze databank verrijkt met nieuwe fiches (of updates) i.v.m.:

Vervolgens werden er fiches gemaakt betreffende de items beoogd door deze programma's.

Zo kan u er fiches vinden betreffende (links via de synoptische tabel, cf. infra):

Openbare ruimten

 • Wegeninfrastructuur : realisatie van wegen (voorzien in het GewOP / de GOP)
 • Wegen : (her)aanleg – verbetering – vernieuwing van het wegdek
 • Fietspaden en trottoirs : realisatie – aanleg – verbetering - restauratie
 • Openbare verlichting : installatie en verbetering van de installaties
 • Stadsmeubilair : verwerving – vernieuwing - installatie
 • Aanplantingen (en de vernieuwing ervan)

Groene ruimten

 • Terreinen : verwerving
 • Terreinen : aanleg - heraanleg
 • Aanplantingen (en de vernieuwing ervan)
 • Gevelbelichting van beschermde gebouwen
 • Kunstwerken : verwerving – installatie - restauratie
 • Begraafplaatsen, crematoria, columbariums : realisatie – aanleg – uitbreiding

Gebouwen

 • Gebouwen (administratieve bestemming - bestemd voor het uitoefenen van erkende erediensten en lekenmoraal – beheer en behoud van begraafplaatsen): oprichting – renovatie – verwerving

 • Rationeel energiegebruik

Sanering

 • Rioleringsnet : creatie – vernieuwing - herstelling
 • Rioleringsnet : installatie

Studies

 • Studies (noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovenvermelde investeringen die werkelijk verricht zijn)

Synoptische tabellen

Aangezien de omvang van deze investeringssubsidies vrij ruim is, heeft Brulocalis een synthese gemaakt aan de hand van "synoptische tabellen" die de structuur van de programma's toelichten en links bieden naar het twintigtal bovenvermelde items:

Vereenvoudiging, ondersteuning en liquidatiepercentage

Zoals de heer Buelens tijdens de infosessie van januari in zijn inleiding aanstipte, hebben het overleg en de werkzaamheden tussen de Brusselse lokale overheden en de werkgroep "Subsidies" vruchten afgeworpen en werd de ordonnantie van 1998 betreffende de toekenning van subsidies ter bevordering van investeringen in het algemeen belang gewijzigd om de volgende maatregelen ten uitvoer te leggen:

 • administratieve vereenvoudiging (de gemeenten moeten geen aanvraag om « principiële instemming voor de toekenning van subsidies » meer indienen)
 • oprichting van een begeleidingscomité (om de interne samenwerking te activeren)
 • de uitbetaling van het voorschot werd van 20% op 80% gebracht (om de kas te verlichten)

Ter herinnering, dit zijn eisen uit het vademecum dat in 2016 opgesteld werd door de werkgroep Subsidies en beschikbaar is op onze website, in de "Toolbox subsidies" (cf. Bijlage IV, blz. 36).

« Terug

Auteur

Philippe Delvaux
Publicatiedatum
12-02-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links