Vier workshops Lokale Agenda 21 in het najaar van 2010

De versterking van de link tussen research en uitwerking van duurzaam beleid op lokaal niveau, een project rond duurzame ontwikkeling in goede banen leiden. Dat waren de thema's. Het Gewest heeft de toekenning van subsidies bevestigd.

In de loop van oktober en november heeft de Vereniging 4 workshops georganiseerd rond Lokale Agenda 21.

Nieuwe projectoproep Agenda Iris 21


Op 28 oktober werd een voormiddag gewijd aan de nieuwe projectoproep “Agenda Iris 21” voor gemeenten en OCMW’s, ’s anderendaags gevolgd door een bijzondere infosessie voor de Brusselse lokale besturen die deze financiële steun reeds drie jaar genieten.

Op vraag van de Vereniging biedt het Gewest hun immers de mogelijkheid de subsidie een vierde jaar te kunnen ontvangen om hun Lokale Agenda 21 verder uit te voeren. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de gemeente of het OCMW reeds drie jaar subsidies genoten hebben in het kader van de projectoproep “Agenda Iris 21”, dienen ze te beschikken over een door de politieke instanties gevalideerd actieplan 21, moet het project voor 10 % van de gewestelijke subsidie die toegekend zal worden, gefinancierd worden door de gemeente (buiten de kosten voor reeds aanwezig personeel), moet er binnen het bestuur een transversale stuurcel actief blijven, moet de gemeente een overzicht kunnen voorleggen van de prioritaire acties voor 2011 (waarvan er minimum één betrekking heeft op de evaluatie en de follow-up van het actieplan) en moet er een specifiek onderdeel “participatie” zijn. Deze eenmalige subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro en dekt de bezoldiging van een coördinator en/of de organisatie van prioritaire acties uit het actieplan.

Op 16 november belichtte de workshop “een project rond duurzame ontwikkeling in goede banen leiden” het thema aan de hand van praktische oefeningen en het gebruik van instrumenten, zoals de boordtabel voor het voeren van een project of nog de horloge van de duurzame ontwikkeling.

Tot slot was de voormiddag van 25 november gewijd aan de uitwisseling van praktijkvoorbeelden en ervaringen tussen dragers van duurzame projecten.

Op 24 november organiseerde de Vereniging in samenwerking met de universiteit van Newcastle een infosessie in het kader van het Europees project “Informed cities – making research work for local sustainability” om de banden te versterken tussen onderzoek en de uitwerking van duurzaam beleid op lokaal niveau.

De voormiddag was bestemd voor de Belgische en Nederlandse lokale overheden. Er werd een voorstelling gegeven van twee evaluatiemiddelen die door universiteiten ontwikkeld werden in het kader van de projecten “Urban Ecosystems” (een vergelijkende evaluatie van de duurzame realisaties) en “Local Evaluation 21” (zelf-evaluatie van duurzame processen die door de lokale overheden op touw gezet worden).
« Terug

Auteur

Philippe MERTENS
Publicatiedatum
13-01-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links