Voorontwerp van nieuwe normen voor rusthuizen – eerste advies van de Federatie

De Federatie van OCMW’s heeft met grote belangstelling en open geest kennisgenomen van het voorontwerp tot invoering van nieuwe erkenningsnormen voor rusthuizen. Bij Iriscare werd om een eerste reactie gevraagd tegen 19 augustus.

Gezien de vakantieperiode werd – onder voorbehoud van een officiële reactie van het directiecomité van de Federatie – een eerste advies opgesteld. In het advies staan een aantal algemene bevindingen die heel wat technische opmerkingen samenvatten.

Deze bevindingen werden opgesteld in nauwe samenwerking met de OCMW’s die in de commissie Derde Leeftijd zitten en die eind juli beschikbaar waren, namelijk Brussel, Elsene, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe.

Het is jammer dat er net in een vakantieperiode, met dus heel veel afwezigheden, wordt gevraagd om een advies over zo'n belangrijke tekst.

In het algemeen zijn we erg tevreden met een aantal voornemens, zoals een grotere betrokkenheid bij en meer openheid naar het buurtleven en een betere opvang en integratie van nieuwe personeelsleden.

Er zijn helaas geen officiële statistieken meer over de prijzen in Brussel. Het is mogelijk om hiervan een schatting exclusief supplementen en uitgaven voor rekening van derden te geven op basis van de prijsklassen die door Infor-Home Bruxelles worden gepubliceerd uitgaande van medianen volgens prijsklasse. Eind 2021 – vóór de vele indexeringen van 2022 – waren de geraamde cijfers bijvoorbeeld de volgende:

Schatting van de cijfers exclusief supplementen in Brusselse RVT’s - 12.2021

 

Per dag

Idem over 30 dagen

OCMW

56,31

1.689,3

Commercieel

63,09

1.892,6

Vereniging

62,11

1.863,3

Totaal

61,65

1.849,6

Basisgegevens Infor-Home – Eigen berekeningen

Deze cijfers wijzen nogmaals op het probleem van de betaalbaarheid voor ouderen. In 2020 kreeg in de Brusselse publieke sector 36% van de bewoners bijstand van een OCMW. Gezien deze hoge prijzen vormen de uitgaven voor sociale bijstand ook een probleem.

Voorzichtigheid is dan ook geboden wat betreft de financiële gevolgen van de voorgestelde wijzigingen. Als een kwalitatief verdedigbare maatregel extra uitgaven vergt, dan moet die gepaard gaan met een financiële dekking door het Gewest.

Niettegenstaande het feit dat er in een latere fase nog opmerkingen zullen worden geformuleerd, worden in dit eerste advies acht thema’s aangekaart:

  • de terminologie – leefhuis – cognitieve stoornis,
  • kwaliteitsnormen die grotendeels zorggericht zijn,
  • een functie van coördinerend geneesheer die in deze fase onveranderd bleef,
  • wijzigingen van architecturale normen die moeten worden gesubsidieerd en binnen een redelijk tijdschema worden uitgevoerd,
  • nieuwe functies op het gebied van voeding, coördinatie van de activiteiten en preventie, zonder extra personeel en financiering in deze fase,
  • een participatieraad met een redelijk tijdschema, rekening houdend met de dynamiek van de kleine groepen,
  • het gebrek aan een maatregel op het gebied van betaalbaarheid,
  • de hervorming van de inspectie.

Lees ook

« Terug

Auteur

Jean-Marc ROMBEAUX
Publicatiedatum
26-07-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links