Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende bouwplaatsen op de openbare weg.

Brulocalis heeft namens de Brusselse plaatselijke besturen een schrijven gestuurd naar minister Elke Van den Brandt met een aantal kritische bemerkingen en kanttekeningen over het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende bouwplaatsen op de openbare weg.

De gevolgen voor de plaatselijke besturen zouden immers ongelukkig zijn aangezien er sprake is van verlies van gemeentelijke autonomie door een de facto overdracht van bevoegdheden aan de Coördinatiecommissie van bouwplaatsen. Bovendien lijkt het beginsel van wettelijkheid en rechtszekerheid niet langer te worden geëerbiedigd. Ten slotte plaatst Brulocalis vraagtekens bij de gevolgen voor de gemeentelijke financiën en bij de verantwoordelijkheid van de gemeenten in geval van een ongeval op een gemeentelijke weg daar waar de vergunning voor de uitvoering van werken zou zijn afgeleverd door de Coördinatiecommissie van bouwplaatsen.

Daarom pleiten wij voor een effectieve vertegenwoordiging van de gemeenten in deze Commissie en voor de beëindiging van deze uitzonderingsregeling zonder juridische grondslag. Wij hopen dat de nodige budgetten voor het OSIRIS-platform zullen worden toegekend en dat een samenwerking tot stand zal worden gebracht tussen alle actoren, met inbegrip van de plaatselijke besturen, en dat er rekening zal worden gehouden met de noodzakelijke termijnen.

Hieronder vindt u de brief die naar het kabinet van de minister is gestuurd, en het advies van ons bureau van 12 juli 2021.

Bijlagen

« Terug
Publicatiedatum
23-07-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links