Vorming Code van de wegbeheerder (dag 1) NLProgramma cursus code van de wegbeheerder.

Inhoud van de cursus:

 

In deze cursus worden de plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden en markeringen behandeld. De diverse reglementeringen, zoals het verkeersreglement, de code van de wegbeheerder en tal van omzendbrieven worden in deze cursus aangesneden en overlopen per verkeersbord en markering. Een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de moeilijke reglementering over de plaatsing van de borden waaraan een zonale draagwijdte is gegeven (bijvoorbeeld blauwe zone en snelheidszones).

Ook de procedures voor het nemen van aanvullende reglementen worden besproken.

Deze opleiding is gespreid over twee dagen (12 uur les). Tijdens de tweede cursusdag is er een practicum voorzien.

De opleiding in het Frans zal doorgaan op 18 november en 23 november, van 9.15 u. tot 16.00 u.

De opleiding in het Nederlands zal doorgaan op 22 november en 30 neovember, van 9.15 u. tot 16.00 u.

Gedetailleerd programma:

 

DEEL 1 - DE AANVULLENDE REGLEMENTEN

 1. Het aanvullend reglement

1.1 Inleiding

1.2 Wat is een aanvullend reglement?

 1. Aanvullende reglementen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

2.1 Wie moet een aanvullend reglement vaststellen voor welke weg?

2.2 Voor welke maatregelen moet een aanvullend reglement worden genomen?

2.3 Voor welke maatregelen moet geen aanvullend reglement worden genomen?

2.4 Welke procedures moeten er worden gevolgd?

2.5 Het ter kennis brengen van de reglementen en de naleving ervan

2.6 Het plaatsen van de verkeerstekens

2.7 Het bekostigen van de verkeerstekens

DEEL 2 - DE PLAATSINGSVOORWAARDEN VAN DE VERKEERSTEKENS - ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Algemene principes

1.1 Bindende kracht van de verkeerstekens

1.2 Hiërarchie van de voorschriften

 1. Het aanbrengen van de verkeerstekens

2.1 Negatieve effecten van het teveel aan verkeerstekens

2.2 Wie mag verkeerstekens plaatsen?

2.3 Basisprincipes voor het plaatsen van verkeerstekens

DEEL 3 - DE VERKEERSBORDEN

 1. Inleiding

1.1 De verschillende categorieën verkeersborden

1.2 Algemeen

1.3 De minimumafmetingen

1.4 De onderborden

1.5 Signalisatie met veranderlijke informatie

1.6 Rijstrooksignalisatie

 1. De gevaarsborden

2.1 Algemeen

2.2 Bespreking van de gevaarsborden

 1. De voorrangsborden

3.1 Algemeen

3.2 Bespreking van de voorrangsborden

 1. De verbodsborden

4.1 Algemeen

4.2 Bespreking van de verbodsborden

 1. De gebodsborden

5.1 Algemeen

5.2 Bespreking van de gebodsborden

 1. De borden betreffende stilstaan en parkeren

6.1 Algemeen

6.2 Bespreking van de borden betreffende het stilstaan en parkeren

 1. De aanwijzingsborden

7.1 Algemeen

7.2 Bespreking van de aanwijzingsborden

 1. De borden met zonale geldigheid

8.1 Algemeen

8.2 Bespreking van de borden met zonale geldigheid

8.3 Bespreking van de borden betreffende de snelheidszones

DEEL 4 - DE MARKERINGEN

 1. Inleiding

1.1 De verschillende soorten markeringen

1.2 De kleur van de markeringen

 1. Overlangse markeringen

2.1 De overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden

2.2 De overlangse voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden

2.3 De overlangse markeringen die een fietspad aanduiden

2.4 De overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden

 1. De dwarsmarkeringen

3.1 De stopstreep

3.2 De dwarsstreep gevormd door witte driehoeken

3.3 De markeringen van oversteekplaatsen voor voetgangers

3.4 De markeringen van oversteekplaatsen voor fietsers

 1. De andere markeringen

4.1 De witte voorsorteringspijlen

4.2 De rijstrookverminderingspijlen

4.3 De witte opschriften op de rijbaan

4.4 De verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken

4.5 De markeringen van parkeerplaatsen

4.6 De markeringen die een opstelvak aanduiden voor fietsers en tweewielige bromfietsen

4.7 De markeringen die voorsorteringspijlen aanduiden voor fietsers en tweewielige bromfietsen

4.8 De dambordmarkeringen


Praktisch


Dit jaar wordt de opleiding in 1/2 dagen georganiseerd: 22 november 2021.

De vorming zal van 9.15u tot 16u plaatsvinden in de lokalen van:

Maison des Associations Internationales,
Rue de Washington 40 - 1050 Bruxelles.
(Salle Berlin)

Inschrijvingen


• Voor vertegenwoordigers van Brusselse overheidsinstellingen
De cursus (syllabus inbegrepen) en de broodjeslunch zijn gratis.
Om organisatorische redenen vragen wij u in te schrijven aan de hand van onderstaand inschrijvingsformulier.

• Voor vertegenwoordigers van niet-Brusselse instellingen
Deelnemers die niet werken in een Brusselse instelling, betalen 175€.
Gelieve het juiste bedrag te storten op:
BE60-0910-1159-5670
BIC : GKCCBEBB
Brulocalis
1040 Brussel

Mededeling : 
Vorming voetgangers 22/11/2021-NAAM-300

Opgelet: vervoers- of parkeerkosten zijn ten laste van de deelnemers.

Deze opleiding is alleen voor Nederlandstalige deelnemers.


INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & ons Privacybeleid  kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
Lunch  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld


« Terug

Auteur

Erik CAELEN
Event date
22-11-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links