Vorming: Het verkeersreglement NLProgramma opfrissingscursus verkeersreglement.

Inhoud van de cursus:

 

Deze cursus overloopt het verkeersreglement (het Koninklijk Besluit van 1 december 1975) in al zijn aspecten en is ideaal om de verkeerskennis op te frissen. Zo komen onder andere volgende thema’s aan bod: de basisbegrippen, de onderdelen van de openbare weg, de verkeerstekens, de bevoegde personen, de voorrangsregels, de snelheid en snelheidsbeperkingen, de rijbewegingen en manoeuvres, de zwakke weggebruikers, gebruik van de lichten, lading, stilstaan en parkeren, gedrag bij een verkeersongeval. Uiteraard wordt voldoende tijd geschonken aan de bespreking van de laatste wijzigingen in het verkeersreglement.

De opleiding in het Nederlands zal doorgaan 21/10/2021 , van 9.15u tot 16u.

De opleiding in het Frans zal doorgaan op 5/10/2021, van 9.15u tot 16u.

Gedetailleerd programma:

 

Inleiding

Module 1 - Definities

 1. Inleiding tot het verkeersreglement
 2. Het voertuig
 3. De delen van de openbare weg
 4. De bevoegde personen en de overtredingen

Module 2 - Gedragsregels voor de weggebruikers

 1. Inleiding
 2. De bestuurders
 3. De plaats van de bestuurders op de openbare weg
 4. Snelheid en snelheidsbeperkingen
 5. Voorrangsregels

Module 3 - Manoeuvres en bewegingen

 1. Aankondiging van een manoeuvre en vrijmaken van kruispunten
 2. De bewegingen
 3. Afstand tussen de voertuigen
 4. Verkeer op spoorwegen en overwegen
 5. Verkeer op autosnelwegen
 6. Verkeer op autowegen
 7. Verkeer in erven, op inrichtingen en op voorbehouden wegen
 8. Verkeer in voetgangerszones en speelstraten
 9. Verkeer in fietsstraten
 10. Verkeer in schoolstraten

Module 4 - Stilstaan en parkeren

 1. Stilstaan en parkeren
 2. Openen van portieren, gebruik van lichten en toebehoren

Module 5 - Prioritaire voertuigen - Gedrag tegenover andere weggebruikers

 1. Prioritaire voertuigen
 2. Gedrag tegenover weggebruikers
 3. Verplichtingen van weggebruikers
 4. Lading en defect voertuig
 5. Ongeval
 6. Technische voorschriften

Module 6 - De verkeerstekens

 1. Signalisatie
 2. Verkeerslichten
 3. Wegmarkeringen
 4. Verkeersborden

Praktisch


Dit jaar wordt de opleiding in 1 daag georganiseerd: 21 oktober 2021.

De vorming zal van 9.15u tot 16u plaatsvinden in de lokalen van:

Maison des Associations Internationales,
Rue de Washington 40 - 1050 Bruxelles.
(Salle Berlin)

Inschrijvingen


Voor vertegenwoordigers van Brusselse overheidsinstellingen
De cursus (syllabus inbegrepen) en de broodjeslunch zijn gratis.
Om organisatorische redenen vragen wij u in te schrijven aan de hand van onderstaand inschrijvingsformulier.

Voor vertegenwoordigers van niet-Brusselse instellingen
Deelnemers die niet werken in een Brusselse instelling, betalen 110€.

Gelieve het juiste bedrag te storten op:
BE60-0910-1159-5670
BIC : GKCCBEBB
Brulocalis
1040 Brussel

Mededeling : 
Vorming verkeersreglement 21/10/2021-NAAM-300

Opgelet: vervoers- of parkeerkosten zijn ten laste van de deelnemers.

Deze opleiding is alleen voor Nederlandstalige deelnemers.


INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & ons Privacybeleid  kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
Lunch  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld

« Terug

Auteur

Erik CAELEN
Event date
21-10-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links