Bannière

Wetteksten

5 resultaten op 54

De Good Food-strategie 2 (2022-2030)

Met de Good Food-strategie 2 wordt ernaar gestreefd dat alle Brusselaars in de toekomst toegang hebben tot Good Food-voeding die is aangepast aan hun behoeften, tegen een eerlijke prijs voor de producenten. Om die doelstellingen te bereiken, heeft het Brussels Gewest met name de actoren van de welzijns- en gezondheidssector bij de Good Food-strategie 2 betrokken en een ‘wijkgebonden’ voedingsbenadering aangenomen, die zo dicht mogelijk bij de burgers staat.
Aanmaakdatum : 5 oktober 2022