Dit besluit bepaalt de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden alsook de regels inzake de interne mobiliteit van het gemeentepersoneel.

Inforum n° 311945