Ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald - gecoördineerd en tweetalig

<table width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3" border="1" bgcolor="#fff7bb">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Laatste wijzingingen</strong><br />
<br />
1. <strong>Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01.02.2018 wijz. MB 11.10.1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens - Opheffing van de verplichting dat de steunen of staanders van parkeerborden een oranje kleur moeten hebben (Belgisch Staatsblad 24 april 2018).</strong> Inforum: <a href="http://www.inforum.be/uhtbin/docno/320653&quot; target="_blank">320653</a>.<br />
<br />
De verplichting dat de steunen of staanders van parkeerborden een oranje kleur moeten hebben, wordt opgeheven. Hierdoor zijn de wegbeheerders er voortaan niet langer toe verplicht om een oranje steun te gebruiken voor een parkeerbord. <br />
<br />
In het MB 11.10.1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt art. 11.4.1.1&deg; opgeheven.<br />
<br />
2. <strong>Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16.11.2017 wijz. MB 11.10.1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens met betrekking tot de voorwaarden voor het plaatsen van de verkeers&not;borden B22 en B23 (Belgisch Staatsblad 12 februari 2018)</strong>. Inforum: <a href="http://www.inforum.be/uhtbin/docno/318599&quot; target="_blank">318599</a><br />
<br />
Dit besluit voegt de verkeersborden B22 en B23 toe in het MB 11.10.1976 dat de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van deze verkeerstekens bepaalt. De verkeersborden B22 en B23 laten fietsers in bepaalde omstandigheden toe rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij het rode en oranje licht. De verkeersborden B22 en B23 moeten geplaatst worden aan alle driekleurige verkeerslichten bedoeld in artikel 61 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, behalve als dit omwille van veiligheidsredenen niet mogelijk is (zichtbaarheid, plaatsgesteldheid).<br />
<br />
In het MB 11.10.1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt art. 8.13 ingevoegd.<br />
<br />
<br />
<img src="/sites/default/files/images/documents/panneau_signalisation_b22.png" style="border: 0px solid;margin-left:5px;" width="64" height="56" border="0" align="left" /><img src="/sites/default/files/images/documents/panneau_signalisation_b23.png" style="border: 0px solid;margin-right:5px;margin-left:5px;" width="65" height="57" border="0" align="middle" /><br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<img src="/sites/default/files/images/publications/code_du_gestionnaire_wegbeheerder.JPG" alt="Code van de wegbeheerder" title="Code van de wegbeheerder" style="border: 0px solid ; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" width="150" height="197" border="0" align="left" />Wij publiceren een <strong>geco&ouml;rdineerde en tweetalige</strong> versie van het ministerieel besluit, waarin alle wijzigingen opgenomen zijn sinds de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.<br />
<br />
Het ministerieel besluit van 11.10.1976, ook wel eens de Code van de wegbeheerder genoemd, bepaalt de minimumafmetingen en de bijzondere <strong>plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens</strong>. Het verkeersreglement legt al een hele reeks verplichtingen op aan de wegbeheerders in verband met de plaatsing van de verkeerstekens. Aangezien het verkeersreglement eerder gericht is op de gedragingen van de weggebruikers, worden de meer technische aspecten over de plaatsing van de verkeerstekens opgenomen in de code van de wegbeheerder. De Code van de wegbeheerder is dan ook de bijbel voor eenieder die betrokken is bij de inrichting van openbare wegen.<br />
<br />
Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.