Workshop "Digitale kwetsbaarheid begrijpen en diagnosticeren"

De COVID-19-crisis heeft het belang van de digitale omslag voor de hele bevolking, ondernemingen en besturen aan het licht gebracht.


Tijdens de lockdown, konden de meeste burgers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel via digitale weg hun sociale relaties onderhouden, hun beroep uitoefenen, lessen volgen, solliciteren of de administraties contacteren. Het digitale heeft bijgedragen en draagt vandaag nog steeds bij aan een betere doeltreffendheid en de vereenvoudiging van onze besturen, wat zorgt voor minder vragen aan de burgers en dus de facto een kleinere administratieve last voor de personeelsleden.

Om het gemeentepersoneel te helpen bij het gebruik van de tools die hen ter beschikking staan en hen te sensibiliseren voor de huidige situatie, organiseren easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging, en de Coördinatie Digitale Inclusie van het Brussels Gewest (CIBG) in samenwerking met Brulocalis sensibiliseringsworkshops digitale inclusie voor de personeelsleden van uw bestuur.

Deze actie sluit aan bij het Plan voor Digitale Toe-eigening. dat door het CIBG (via de Coördinatie Digitale Inclusie) en easy.brussels zal worden uitgevoerd.

We willen u vragen deze informatie te bezorgen aan de personeelsleden van uw bestuur die hierin geïnteresseerd zijn of die behoefte hebben aan deze workshops.

1. Nagestreefde doelstellingen

 

Deze workshops worden gratis verzorgd door WeTechCare. De bedoeling is de personeelsleden van
de OCMW's te sensibiliseren voor de huidige situatie in België en hen te informeren over de bestaande
tools.

De personeelsleden die aan deze workshops hebben deelgenomen, kunnen dan op hun beurt hun
collega’s sensibiliseren en informeren.

 

2. Inhoud: Vijf modules

 • De workshop is opgedeeld in vijf modules waarin de concepten en tools worden toegelicht. Deze vijf
  modules zijn:
 • De huidige situatie in België in cijfers;
 • De belangrijkste fases in de ondersteuning van burgers;
 • De houding van de ondersteuner (hoe de drempels voor het digitale herkennen en de hefbomen
  voor motivatie);
 • De 123-digit-tools voor diagnose en oriëntatie;
 • De presentatie van ltsme- en Febelfin.

 

3. Duur


Het personeelslid zal deelnemen aan een groepssessie van 2 uur 30 minuten. Vervolgens krijgt het
personeelslid e-learningmodules ter opfrissing alsook experimenten die hij/zij moet uitvoeren in een
professionele context gedurende ten minste drie weken.

 

4. Aantal deelnemers


Om de interactie tussen de deelnemers en de opleider te faciliteren is het aantal deelnemers per sessie

beperkt tot 12 personen.

 

5. Datums en inschrijving


Er zullen in totaal zes workshops worden georganiseerd - twee in oktober, drie in november en één in
december - om zo veel mogelijk personen de mogelijkheid te bieden aan deze workshops mee te doen.
Hieronder de verschillende datums.

In oktober:

 • Maandag 25 oktober 2021

In november:

 • Dinsdag 9 november 2021
 • Dinsdag 16 november 2021
 • Vrijdag 19 november 2021
 • Manndag 29 november 2021

In december:

 • Dinsdag 7 december 2021

 

6. Prijs


De workshops zijn gratis.

7. Contact

Hieronder vindt u de gegevens van de contactpersoon tot wie u zich kan wenden voor vragen:
Mevr. EL OULANI Siham, Change Manager, easy.brussels: seloulani@gob.brussels

Inschrijven via deze link

« Terug

Auteur

easy.brussels
Event date
07-12-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links