Nieuws

Gemeenteambtenaren in de schijnwerpers

Het ‘Koninklijk instituut der eliten van de arbeid van België’ heeft een nieuwe procedure gelanceerd voor het waarderen van het gemeentepersoneel, het personeel van de provincies en de intercommunales. Inschrijven kan tot 30 juni 2024.

Agenda

23 apr. 24
Ateliers des Tanneurs | 60A rue des Tanneurs - 1000 Bruxelles
28 apr. 24
Be Central | FARI Experience Centre | Cantersteen 16 - 1000 Bruxelles
06 -07 mei. 24
Be Central | FARI Experience Centre | Cantersteen 16 - 1000 Bruxelles
24 mei. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
31 mei. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel

Subsidies en projectoproepen in de kijker

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Verenigingen in transitie

De Franse Gemeenschapscommissie lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen die deel

Einddatum aanvraag

Modellen

Vlindermodel van het Gewest voor de analyse van mobility hubs

In het kader van het gewestelijk project voor de ontwikkeling van mobility hubs in Brussel, vindt u hieronder een model waarmee locaties als mobility hub in kaart gebracht kunnen worden. Deze tool koppelt een gegevensverzameling van meer subjectieve aard, plannen en infrastructuur waarmee het type hub van de betreffende locatie kan bepaald worden. U kunt ook zien wat er op de locatie nog beter kan.

Model van gemeentelijk retributiereglement

Het nieuwe besluit ‘zones en tarieven’ van 20 oktober 2022 is half november gepubliceerd en treedt in werking op 1 mei 2023. Dat betekent dat de gemeentelijke reglementen conform het besluit ook voor 1 mei 2023 gewijzigd moeten worden.