-
Online

Van 9u tot 16u

In deze opleiding wordt ingegaan op gendergerelateerd geweld tegen migranten en/of nieuwkomers, met een focus op vrouwen, meisjes en LGBTQI+ personen met een migratieachtergrond. Aan de hand van praktische oefeningen en instrumenten krijgen de deelnemers inzicht in het verschijnsel en leren ze er beter mee omgaan tegenover de begunstigden.

Professionals en vrijwilligers die zorg verlenen doen dat steeds vaker in een (super)diverse omgeving. De begunstigden van maatschappelijke dienstverlening zijn divers in moedertaal, afkomst, gender, geslacht, huidskleur, seksuele oriëntatie, socio-economische status, etc. Deze cursus richt zich specifiek op maatschappelijk werkers die meer inzicht willen verschaffen in gender gerelateerd geweld tegen vrouwen, meisjes en LGBTQI+ personen in de context van migratie (zowel in land van oorsprong en transitlanden als in België) en die zich willen inzetten om de inclusie en bescherming te verbeteren van migranten die het risico lopen op gender gerelateerd geweld. Tijdens deze vorming krijgen de deelnemers niet enkel inzicht in een aantal relevante begrippen (zoals gender, migratie, intersectionaliteit), maar ook praktische tips en richtlijnen voor actie.

Doelstellingen

Aan het einde van deze opleiding hebben de cursisten :

 1. Inzicht in begrippen, zoals gender, migratie, gender gerelateerd geweld en intersectionaliteit.
 2. Diepgaandere kennis over gender gerelateerd geweld tegen vrouwen, meisjes en LGBTQI+ personen in de context van migratie (zowel in land van oorsprong, transitlanden en in België)
 3. Handvaten om slachtoffers van gender gerelateerd geweld beter te (h)erkennen, te beschermen, te begeleiden en te ondersteunen (netwerk, psychosociaal, integratie, socialisatie, etc.).

Content

De volgende zaken zullen tijdens de training worden besproken:

 • De begrippen trauma, gender en migratie, alsook ongelijkheid, machtsverhoudingen, micro-agressies en intersectionaliteit.
 • Gender gerelateerd geweld (waaronder intra-familiaal) tegen vrouwen, meisjes en LGBTQI+ personen in de context van migratie (zowel in land van oorsprong, land van bestemming en transitlanden).
 • Vormen van geweld waarvan mensen in België, inclusief personen met een migratieachtergrond (2e-3e generatie), slachtoffer kunnen worden (zijn geworden), zoals: genitale verminking, eergerelateerd geweld, intra-familiaal geweld, geweld tegen LGBTQI+ gemeenschap, enz.
 • Praktische methoden en handelingen die kunnen helpen bij het herkennen, beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gender gerelateerd geweld (doorverwijzingsdiensten, follow-up, integratie, socialisatie, psychosociale steun, secondaire victimisatie vermijden)
 • Concrete handvatten om op een cultuursensitieve en gender-inclusieve manier zorg te verlenen in een superdiverse samenleving, bv. door het creëren van een veilige(re) ruimte voor LGBTQI+ personen met een migratieachtergrond.
   

De middag zal in het teken staan van praktische oefeningen (casus- en situatieanalyse op basis van de supervisiemethode).

Methode

 • Actieve pedagogie, gekenmerkt door een complementaire aanpak tussen theoretische bijdragen en de analyse van probleemsituaties waarmee de deelnemers worden geconfronteerd.
 • Ondersteuning door grafische facilitering.

Doelpubliek

Sociaal werkers van het Waalse en Brusselse OCMW;

Sociaal werkers van Waalse en Brusselse verenigingen/NGO's.

Trainer

Elisabeth Palermo en Anke Van de Velde, IOM-trainers en -deskundigen.

Praktische informatie

De opleiding wordt op afstand georganiseerd - online.

Enkele dagen voor de opleiding ontvangt u een vragenlijst. Met uw behoeften en vragen wordt door de trainers rekening gehouden tijdens het faciliteren van de dag.

De inhoud van de opleiding en de facilitaire borden zullen op het eCampus-platform worden geplaatst.
 

Inschrijving