Lokale democratie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale democratie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Analyses

Allen naar de stembus!

Er worden momenteel heel wat initiatieven gelanceerd om zoveel mogelijk mensen die bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen misschien minder happig zijn om te gaan stemmen, naar de stembus te krijgen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Praktische fiches

Verspreiding van (verkiezings-)drukwerk

Een gemeentebestuur kan het uitdelen van folders verbieden, maar alleen op bepaalde plaatsen en tijdstippen en alleen als deze activiteit het verkeer belemmert, de openbare orde verstoort, schadelijk is voor de netheid van wegen of mensenmassa's veroorzaakt.

Mededelingen van plaatselijke overheden vóór de verkiezingen

De periode die aan verkiezingen voorafgaat, wordt geregeld door de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode. De mededelingen van plaatselijke overheden zijn dan gebonden aan bepaalde regels en er dient op gelet te worden dat ze neutraal zijn.

Contact

Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142
Justyna Podrazka
tel:+3222385168