Lokale democratie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale democratie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Meer mensen moeten naar de stembus bij volgende gemeenteraadsverkiezingen

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs een projectoproep gelanceerd voor verenigingen die, in samenwerking met het plaatselijk gemeentebestuur, de organisatie willen ondersteunen van initiatieven om de Brusselaars bewust te maken van de noodzaak om deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Het doel? Komen tot meer burgerparticipatie op lokaal niveau.

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 135

Special vrouwen in de politiek. Special gemeentefinanciën.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewijzigde Nieuwe gemeentewet: Brulocalis stelt transparantie op prijs, maar…

Brulocalis heeft zorgvuldig gekeken naar een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De ordonnantie behandelt een aantal zaken rond o.m. transparantie, een aantal boekhoudkundige maatregelen en het recht op inspraak van burgers. Daarnaast is er eindelijk gehoor gegeven aan de terugkerende opmerking van Brulocalis over de noodzaak van een algemene vergunning voor heffingen en komt er hierover een specifiek artikel in de NGW.
Analyses

Wat zijn nuttige strategieën om desinformatie tegen te gaan in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

De laatste jaren zien we op het internet en sociale media steeds meer pogingen om democratieën te destabiliseren. Die kunnen het werk zijn van enkelingen met een specifiek gedachtegoed, maar ook van bepaalde autoritaire regimes die een strategie van opzettelijke desinformatie hanteren. Welke zijn die strategieën, waarop zijn ze gebaseerd en hoe kunnen we ze verijdelen? Wat kunnen lokale verkozenen, die vaak het eerste doelwit zijn van fake news of kritiek van burgers, doen om zich hiertegen te beschermen? Hoe kunnen we ons voorbereiden om tot een gezonde campagnevoering te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024?

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Contact

Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142