Lokale democratie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale democratie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

De Toekomsten van Brussel: de Brusselaars aan het woord om het Gewest opnieuw uit te vinden

De organisatie en de werking van de Brusselse instellingen herbekijken door de burger erbij te betrekken. Dat is de opdracht die de Brusselse Regering heeft toevertrouwd aan de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Het project, dat begin november 2022 van start ging, biedt de Brusselaars de mogelijkheid zich zonder taboes uit te spreken over een reeks thema's die verband houden met de werking van hun Gewest.

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Analyses

Wat zijn nuttige strategieën om desinformatie tegen te gaan in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

De laatste jaren zien we op het internet en sociale media steeds meer pogingen om democratieën te destabiliseren. Die kunnen het werk zijn van enkelingen met een specifiek gedachtegoed, maar ook van bepaalde autoritaire regimes die een strategie van opzettelijke desinformatie hanteren. Welke zijn die strategieën, waarop zijn ze gebaseerd en hoe kunnen we ze verijdelen? Wat kunnen lokale verkozenen, die vaak het eerste doelwit zijn van fake news of kritiek van burgers, doen om zich hiertegen te beschermen? Hoe kunnen we ons voorbereiden om tot een gezonde campagnevoering te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024?
Analyses

Welke politieke communicatie voor 2023 ?

De Brusselse lokale besturen investeren heel wat tijd en middelen in burgerparticipatie. Ze staat op lokaal niveau borg voor democratie als uitdrukking van de stem van het volk.
Analyses

Gemeenten in de bres voor de sociale cohesie

Terwijl onze democratieën meer dan ooit bedreigd lijken te zijn door een opeenvolging van crisissen en schandalen, die in de loop der jaren een voedingsbodem voor radicaal gedachtegoed vormden, staan de lokale besturen eens te meer in de eerste lijn. Zij spelen immers een sleutelrol in deze strijd tegen extremisme, isolationisme en de vertrouwenscrisis. Als reactie op de bedreigingen voor de sociale cohesie worden in het Brussels Gewest tal van projecten ontwikkeld om (opnieuw) relaties op te bouwen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Contact