Pagina over controle en sanctionering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011

Federale verkiezingen 2010 : voornaamste voorstellen van de verenigingen van steden en gemeenten aan de nieuwe regering. Dit memorandum werd in december 2011 bijgewerkt volgen op de vorming van de regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2009

De eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

18.05.2022 Wet wijz. wet 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten en wet 17.06.2016 betr. de concessieovereenkomsten

Deze wet voorziet in en wijzigt verschillende bepalingen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Het betreft onder andere de uitsluitingsgronden, de corrigerende maatregelen die inschrijvers kunnen nemen om hun betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de aanwezigheid van een uitsluitingsgrond, de derdenrechten op schuldvorderingen en de modaliteiten bij de aankoop door middel van overheidsopdrachten van bepaalde schone en energiezuinige voertuigen.

Contact