-
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel

Van 9u15 tot 16u.30

In deze cursus worden de plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden en markeringen behandeld. De diverse reglementeringen, zoals het verkeersreglement, de code van de wegbeheerder en tal van omzendbrieven worden in deze cursus aangesneden en overlopen per verkeersbord en markering. Een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de moeilijke reglementering over de plaatsing van de borden waaraan een zonale draagwijdte is gegeven (bijvoorbeeld blauwe zone en snelheidszones).

Ook de procedures voor het nemen van aanvullende reglementen worden besproken. 

Deze tweedaagse opleiding (12 uur les) wordt in het Frans gegeven. Je kan je vragen wel in het Nederlands stellen. 

De opleiding vindt plaats op 6 en 21 juni 2024 van 9u15 tot 16u.30. 
Als je je inschrijft voor deze cursus, neem je deel aan beide sessies.

Locatie: Amazonehuis, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel. 


Gedetailleerd programma

  • DEEL 1 - DE AANVULLENDE REGLEMENTEN 
  • DEEL 2 - DE PLAATSINGSVOORWAARDEN VAN DE VERKEERSTEKENS - ALGEMENE BEPALINGEN 
  • DEEL 3 - DE VERKEERSBORDEN 
  • DEEL 4 - DE MARKERINGEN 

Lesgevers 

De opleiding wordt gegeven door Erik Caelen en Sophie van den Berghe 

Tussen 1991 en 2001 stond Erik Caelen aan het hoofd van de Technische Dienst Wegverkeer van de gemeentepolitie Vorst. Hij stond als diensthoofd onder meer in voor het plaatsen van verticale en horizontale signalisatie in de gemeente Vorst, voor het opstellen van aanvullende reglementen en voor het opleiden van politieagenten in de verkeerswetgeving. 

Van 2001 tot 2015 was hij hoofd van de cel Mobiliteit van de Vereniging van Steden en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nu Brulocalis). Na een korte omzwerving langs ministeriële kabinetten, waar hij adviseur verkeersveiligheid was, was Erik Caelen van 2015 tot 2021 secretaris van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer. Zijn rol bestond voornamelijk uit het verstrekken van adviezen over de aanvullende reglementen van de Brusselse gemeenten en over de besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij leidde ook de werkzaamheden van de hervorming van de Brusselse code van de wegbeheerder (voorwaarden voor het plaatsen van signalisatie) en federaal leidde hij de hervorming van de wegcode. 

 Eind 2020 richtte hij het bedrijfje Cage op. Dat geeft advies over verkeersreglementen, in het bijzonder aan Brussel Mobiliteit, en opleidingen over de verkeersreglementering aan Brusselse CEMA's, de MIVB, De Lijn en TEC-medewerkers en politieagenten. Ten slotte geeft hij als eigen uitgever handleidingen uit over de verkeersreglementering. 

Sophie van den Berghe is sinds 2017 adviseur mobiliteit en verkeersveiligheid bij Brulocalis en verzorgt het secretariaat van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer.  


Doelgroep en inschrijvingen 

De opleiding is bedoeld voor medewerkers van Brusselse overheidsinstellingen (lokale besturen, politie, het Gewest, erkende verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enz.) die een rol spelen op het vlak van mobiliteit en/of verkeersveiligheid. 

 De opleiding is geen les ter voorbereiding van het rijbewijsexamen. Ze richt zich tot professionelen. Gelieve dan ook aan te geven in welke mate deze opleiding relevant is voor de uitoefening van uw job. 

Het aantal deelnemers is beperkt en wordt na inschrijving vastgelegd. Gelieve ons te laten weten indien u verhinderd bent zodat we uw plaats aan iemand anders kunnen geven. 

De lunch (broodjes), de cursus en het lesmateriaal (een geïllustreerde handleiding) zijn volledig gratis. 

Verplaatsings- en/of parkeerkosten zijn voor eigen rekening van de deelnemer. 

Meer informatie:

Philippe Moreau : 02 238 51 65 – philippe.moreau@brulocalis.brussels
Sophie van den Berghe : 02 238 51 76 - sophie.vandenberghe@brulocalis.brussels

Statusbericht

Inschrijvingen zijn gesloten