Alles over de lokale politie in Brussel

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

“Bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit”: overleg tussen de burgemeesters van grote steden, de 3 verenigingen van steden en gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken.

Naar aanleiding van het drugsgeweld in Antwerpen, maar ook van de dringende oproep van de verenigingen van steden en gemeenten, vond op 25 augustus een overleg plaats tussen de burgemeesters van grote steden en de minister van Binnenlandse Zaken over het voorontwerp van wet betreffende de “bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit”. Doel was de concrete uitvoering van het wetsontwerp te bespreken, dat de burgemeester meer slagkracht moet geven tegen een reeks mogelijke gevallen van georganiseerde misdaad (bv. tal van activiteiten die als dekmantel dienen voor criminele activiteiten zoals drugshandel of het witwassen van geld).

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011

Federale verkiezingen 2010 : voornaamste voorstellen van de verenigingen van steden en gemeenten aan de nieuwe regering. Dit memorandum werd in december 2011 bijgewerkt volgen op de vorming van de regering.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

KB tot goedkeuring van de tweede wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en de nv ASTRID

Dit document bevat de lijst van de besluiten tot goedkeuring van wijzigingen aan het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en de n.v. ASTRID. De tweede wijziging voorziet dat het beheerscontract afgesloten wordt voor onbepaalde duur (in plaats van 5 jaar), bepaalt het gegarandeerd bedrag voor het jaar 2022 wat betreft de jaarlijkse toelage voor de werking van de organisatie en van de ASTRID-systemen en stelt de uiterlijke termijn voor het opmaken van een cumulatief boekhoudkundig overzicht van de jaarlijks gebruikte toelagen uit. 

KB houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2022

Dit besluit voorziet voor het jaar 2022 in de toekenning van een financiële steun van de overheid, in de vorm van een subsidie, bestemd voor de politiezones om het hen mogelijk te maken de meerkost en de budgettaire lasten op te vangen die te wijten zijn aan een verlenging van de loopbaan van de personeelsleden die in het arrest nr. 103/2014 van 10.07.2014 van het Grondwettelijk Hof worden bedoeld.

Contact

Maxime Banse
Maxime Banse

Juridische adviseur

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur