Deze voor alle politiediensten belangrijke wet voorziet, benevens in een interministeriële coördinatie van het algemeen politiebeleid en beheer van de politiediensten (rijkswacht, gerechtelijke politie, gemeentepolitie), in een systematisch vijfhoeksoverleg op arrondissementeel en provinciaal niveau tussen burgemeesters, de procureur des Konings, de rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie bij de parketten.

Inforum n° 46223