Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 927

Samenwerkingsprojecten met Benin

Wallonië-Brussel Internationaal (WBI) lanceert, in het kader van de eerstvolgende samenwerkingssessie Wallonië-Brussel/Benin, een projectoproep met als doel een programma van samenwerkingsprojecten

Einddatum aanvraag : 11 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 16 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Samenwerkingsprojecten met Quebec

Wallonië-Brussel Internationaal (WBI) lanceert, in het kader van de 13e bilaterale samenwerkingssessie Wallonië-Brussel/Quebec, een projectoproep met als doel een programma van samenwerkingsproject

Einddatum aanvraag : 31 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 16 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen (schooljaar 2024-2025)

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk lanceert een nieuwe oproep tot kandidaatstelling om de aanwerving van jonge stagiairs uit het alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen te ondersteun

Einddatum aanvraag : 22 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 15 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Gemeenten

Veiligheid van kinderen in en rond de schoolomgeving : projectoproep 2024

Het Fonds Dominique De Graeve lanceert jaarlijks een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer, in en rond de schoolomg
Einddatum aanvraag : 16 september 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 8 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Gemeenten Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Duurzame en inclusieve economische ontwikkeling : projectoproep ZUID 2024

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep « ZUID 2024 » om initiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in de on

Einddatum aanvraag : 18 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 8 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

SoliDare Hub : projectoproep 2024

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap (Enabel) lanceert de projectoproep ‘SoliDare Hub’ om de jongerenbetrokkenheid bij internationale solidariteit in België en in haar partnerlanden te bevorderen.<

Einddatum aanvraag : 26 februari 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 6 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Federale overheid
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Een Jong en Levendig Gewest : projectoproep 2024-2025

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, in het kader van de bevordering van het (inter)nationale imago van het BHG, een nieuwe projectoproep om sportclubs die met jongeren werk

Einddatum aanvraag : 10 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 5 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken
Abonneer op RSS | Subsidies (Bijgewerkt) Abonneer op RSS | Subsidies (Nieuw)