Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 890

Duurzaam waterbeheer in eerstelijnsgezondheidscentra op het platteland : projectoproep 2023

Het Fonds Elisabeth en Amélie lanceert een nieuwe projectoproep om initiatieven te ondersteunen die de toegang tot water in eerstelijnsgezondheidscentra op het platteland verbeteren.

Einddatum aanvraag : 3 april 2023 Projectoproepen Aanpassingsdatum : 1 februari 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

EFRO-BHG (2021 - 2027) - Opvangcapaciteit voor kansarme doelgroepen

De Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest lanceert, binnen het kader van het nieuwe programma EFRO-BHG 2021-2027, een projectoproep voor de opvang van kansarme doelgroepen.

Einddatum aanvraag : 31 mei 2023 Projectoproepen Aanpassingsdatum : 30 januari 2023
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Gemeenten OCMW Sociale ondernemingen Sociale verhuurkantoren - SVK Instellingen van openbaar nut Vennootschap met sociaal oogmerk

Playcation 2023

De Vlaamse Gemeenschapscommissie lanceert de projectoproep “Playcation 2023” om speel- en sportimpulsen in de publieke en semipublieke ruimte voor kinderen te ondersteunen.

Einddatum aanvraag : 5 maart 2023 Projectoproepen Aanpassingsdatum : 20 januari 2023
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Week van de Mobiliteit 2023

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, ter gelegenheid van de Week van de Mobiliteit, een projectoproep om scholen en gemeenten aan te moedigen om in te zetten op actieve en v

Einddatum aanvraag : 31 maart 2023 Projectoproepen Aanpassingsdatum : 20 januari 2023
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Gemeenten Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs

EFRO-BHG (2021 – 2027) – Energierenovatie van sociale woningen

De Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest lanceert, binnen het kader van het nieuwe programma EFRO-BHG 2021-2027, een projectoproep voor de energierenovatie van sociale woningen.

Einddatum aanvraag : 31 mei 2023 Projectoproepen Aanpassingsdatum : 30 januari 2023
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Sociale verhuurkantoren - SVK Gemeenten OCMW Openbare vastgoedmaatschappijen

Culturele en sociale projecten voor vrouwen met een migratieachtergrond : projectoproep 2023

Het Fonds Vlinder lanceert een nieuwe projectoproep voor organisaties die de toegang tot sociale en culturele activiteiten bevorderen van vrouwen met een migratieachtergrond.

Einddatum aanvraag : 16 maart 2023 Projectoproepen Aanpassingsdatum : 17 januari 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Gemeenten OCMW Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Samenleven bevorderen : projectoproep 2023

Het Fonds VINCI lanceert een nieuwe projectoproep om organisaties te ondersteunen die het samenleven bevorderen ten gunste van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede.

Einddatum aanvraag : 28 maart 2023 Projectoproepen Aanpassingsdatum : 31 januari 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Sociale ondernemingen

Digi-Parent : projectoproep 2023

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep ‘Digi-Parent’ om projecten te ondersteunen die zich richten op het begeleiden en versterken van de digitale vaardigheden van ouders die zich i

Einddatum aanvraag : 15 maart 2023 Projectoproepen Aanpassingsdatum : 17 januari 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs

Schoolgebouwen (secundaire scholen) – verbetering van de sanitaire voorzieningen

Het Fonds BYX lanceert een projectoproep om de sanitaire voorzieningen in de schoolgebouwen van de Franse Gemeenschap te verbeteren.

Einddatum aanvraag : 20 april 2023 Projectoproepen Aanpassingsdatum : 17 januari 2023
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs