Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 929

Promotie van Brussel

De Regering van de Franse Gemeenschap (FWB) verleent, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor evenementen of verenigingen die bijdragen aan de promotie van Brussel.

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 23 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Uitstraling van de Federatie Wallonië-Brussel

De Regering van de Franse Gemeenschap (FWB) verleent, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor initiatieven die bijdragen tot de uitstraling van de Federatie Walloni

Subsidies en toelagen Publicatiedatum : 23 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materies :
Burgerzaken

Vlaamse Gebarentaal : projectoproep 2024

De Vlaamse regering lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal.

Einddatum aanvraag : 15 april 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 22 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Samenwerkingsprojecten met Benin

Wallonië-Brussel Internationaal (WBI) lanceert, in het kader van de eerstvolgende samenwerkingssessie Wallonië-Brussel/Benin, een projectoproep met als doel een programma van samenwerkingsprojecten

Einddatum aanvraag : 11 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 16 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Samenwerkingsprojecten met Quebec

Wallonië-Brussel Internationaal (WBI) lanceert, in het kader van de 13e bilaterale samenwerkingssessie Wallonië-Brussel/Quebec, een projectoproep met als doel een programma van samenwerkingsproject

Einddatum aanvraag : 31 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 16 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Franse Gemeenschap
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen (schooljaar 2024-2025)

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk lanceert een nieuwe oproep tot kandidaatstelling om de aanwerving van jonge stagiairs uit het alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen te ondersteun

Einddatum aanvraag : 22 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 15 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Gemeenten

Veiligheid van kinderen in en rond de schoolomgeving : projectoproep 2024

Het Fonds Dominique De Graeve lanceert jaarlijks een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer, in en rond de schoolomg
Einddatum aanvraag : 16 september 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 8 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigden :
Gemeenten Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Duurzame en inclusieve economische ontwikkeling : projectoproep ZUID 2024

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep « ZUID 2024 » om initiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in de on

Einddatum aanvraag : 18 maart 2024 Projectoproepen Publicatiedatum : 8 februari 2024
Subsidiërende overheid :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigden :
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Abonneer op RSS | Subsidies (Bijgewerkt) Abonneer op RSS | Subsidies (Nieuw)