Bannière

Subsidies en projectoproepen

10 resultaten op 869

DEAR – bewustmaking van het publiek over ontwikkelingskwesties en bevordering van ontwikkelingseducatie in de EU

De Europese Unie lanceert een nieuwe oproep in het kader van het programma voor ontwikkelingseducatie en -bewustmaking (« DEAR »).

Einddatum aanvraag: 04-11-2022 Projectoproepen Aanmaakdatum : 23 september 2022
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Asielzoekers - actieve deelname aan de samenleving : projectoproep 2022-2023

Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) lanceert een nieuwe projectoproep om projecten voor actieve deelname aan de samenleving van asielzoekers te ondersteunen.
Einddatum aanvraag: 21-09-2022 Gesloten Projectoproepen Aanmaakdatum : 2 september 2022
Subsidiërende overheid :
Federale overheid
Begunstigden :
OCMW Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Net Zero Cities : pilootsteden (1e oproep)

Het Secretariaat van het programma « Net Zero Cities », dat gecofinancierd wordt door « 

Einddatum aanvraag: 04-11-2022 Projectoproepen Aanmaakdatum : 14 september 2022
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten OCMW Instellingen van openbaar nut

EaSI (2014-2020)

EaSI is het programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie dat tot doel heeft bij te dragen aan de uitvoering van de Europa 2020- strategie op het gebied van de werkgelege

Projectoproepen Aanmaakdatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten OCMW

Massasport en innovatie van de infrastructuur (2022)

De Europese commissie lanceert een oproep tot het indienen van voorstellen om projecten te ondersteunen op het gebied van massasport en innovatie van de infrastructuur.

Einddatum aanvraag: 12-10-2022 Projectoproepen Aanmaakdatum : 19 september 2022
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten OCMW Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Sport- en cultuurcentra

Creatief Europa : Prijs van de EU voor cultureel erfgoed 2022

 
De projectoproep werd op 1 februari 2022 afgesloten.
Projectoproepen Aanmaakdatum : 14 juni 2022
Subsidiërende overheid :
Europese Unie
Begunstigden :
Gemeenten OCMW Openbare vastgoedmaatschappijen Instellingen van openbaar nut Besturen belast met het beheer van het tijdelijke van de erkende erediensten Instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen) Kerkfabrieken en kerkraden Intercommunales Bestuursorganen van de erkende erediensten (andere dan kerkfabrieken en kerkraden) Rechtspersonen die onroerende goederen beheren die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de moraal Sport- en cultuurcentra