Klimaat en energie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond klimaat en energie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

27.02.2019 KB wijz. KB 19.03.2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Dit besluit voorziet een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. Om in aanmerking te komen voor een toekenning van een fytolicentie 'Specifiek professioneel gebruik', moet de aanvrager voldoen aan de voorwaarden bepaald in dit besluit. De licentie kan ook ingetrokken worden wanneer de houder niet voldoet aan zijn verplichtingen.

Contact