banner publication

Publicaties

5 resultaten op 260

Nieuwe uitrol voetgangerslussen in Brussel

In 2022 gingen Brussel Mobiliteit en de vereniging AMT CONCEPT van start met hun plan voor een nieuwe uitrol van voetgangerslussen in het Brussels Gewest. Samen willen ze op gemeentelijk niveau toegankelijke en aaneengesloten wandelroutes aanbieden voor de dagelijkse verplaatsingen van de mensen.
Publicatiedatum : 17 juli 2023 Analyses

Verkeersongevallen in brussel: een snel veranderend fenomeen

De afgelopen jaren heeft de mobiliteit in Brussel een grondige evolutie doorgemaakt. Wat betreft de auto zien we langs de ene kant een licht verminderd autogebruik, met sinds Stad 30 ook lagere snelheidslimieten en zelfs een verbeterd respect voor de snelheidslimieten, maar langs de andere kant ook zorgwekkende evoluties zoals een tendens naar grotere en zwaardere automodellen, de aanwezigheid van de smartphone aan het stuur, en een stijgend aandeel bestuurders onder invloed van alcohol en drugs.
Publicatiedatum : 17 juli 2023 Analyses