Hier vindt u info over het Congres van lokale en regionale overheden waarin Brulocalis vertegenwoordigd is

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

43ste sessie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden bij de Raad van Europa: een erg verrijkende editie voor België, voor de lokale besturen, en voor het Congres zelf

De 43ste sessie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden bij de Raad van Europa (CPRBE) vond plaats van 25 tot 27 oktober in Straatsburg. Het was een zeer belangrijke bijeenkomst voor de Belgische delegatie. Justyna Podrazka, secretaris van de delegatie, vertegenwoordigde er de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, die Brulocalis hier vertegenwoordigt.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011

Federale verkiezingen 2010 : voornaamste voorstellen van de verenigingen van steden en gemeenten aan de nieuwe regering. Dit memorandum werd in december 2011 bijgewerkt volgen op de vorming van de regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2009

De eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.