Openbare werken, bouwplaatsen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond openbare werken en bouwplaatsen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

03.10.2021 KB wijz. KB 13.04.2019 tot uitvoering van de wet 17.03.2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Socia

Dit besluit breidt de lijst van wetgeving uit waarvoor inbreuken het voorwerp kunnen uitmaken van een e-PV, vastgesteld door de ambtenaren van de inspectiediensten van de Federale overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het betreft met name de wetgeving met betrekking tot gasdistributie, de bescherming van gebruikers op het vlak van voedingsmiddelen en de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector.

13.10.2022 Ordonnantie houdende elektromobiliteit en
tot vaststelling van de essentiële elementen voor de verwerking
van persoonsgegevens voor het toekennen van steunmaatregelen
in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone

Deze ordonnantie schept een kader voor de uitrol van het netwerk van laadpalen van elektrische voertuigen op de openbare weg. Dit omvat een gewestelijke kaart en een verdeling van de laadpalen op gemeentelijk niveau. De ordonnantie verduidelijkt ook de essentiële elementen van de  verwerking van persoonsgegevens voor het toekennen  van steunmaatregelen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone (LEZ). 

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur