Openbare werken, bouwplaatsen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond openbare werken en bouwplaatsen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Prochains événements

26 sep. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
08 okt. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.04.2023 KB tot vaststelling van een
basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke
of mobiele bouwplaatsen

Dit besluit verplicht de aannemers om hun werknemers een basisopleiding veiligheid te geven voor de tijdelijke mobiele werkplaatsen die zij uitvoeren. Ook werkgevers die persoonlijk werkzaamheden uitvoeren op de bouwplaats moeten deze opleiding volgen. De modaliteiten van deze opleiding staan in dit besluit.

17.03.2023 Ordonnantie betr. het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Deze ordonnantie stelt de 4 volgende procedures vast: 1) de beoordeling van de effecten op de verkeersveiligheid van de infrastructuurprojecten, 2) verkeersveiligheidsaudits betreffende deze projecten, 3) verkeersveiligheidsbeoordeling van het wegennet en 4) verkeersveiligheidsinspecties. Zij heeft alleen betrekking op weginfrastructuur en heeft dus geen effect op de wegverkeerswetgeving.

05.03.2023 KB wijz. sommige delen van de Boeken 1, 2 en 3, ingevoerd door het KB 08.09.2019 tot vaststelling van Boek 1 betr. de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betr. de elektrische installaties op hoogspann

Dit besluit brengt verscheidene wijzigingen aan in de drie boeken bij het KB 08.09.2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De meeste bepalingen betreffen (vaak zeer technische) regels die gelden voor de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155