-
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel

Van 9u15 tot 16u30

Deze cursus behandelt uitvoerig de parkeerreglementering. Niet alleen de parkeerregels komen aan bod (verschil stilstaan en parkeren, hoe moeten voertuigen worden opgesteld, waar is het stilstaan verboden, waar is het parkeren verboden, blauwe zone en betalend parkeren enz.), maar ook de plaatsingsvoorwaarden van de parkeerborden en markeringen worden toegelicht. Ook de handhaving (strafrechtelijke en gedepenaliseerde overtredingen) is een belangrijk thema waar niet aan voorbij wordt gegaan!

Opleiding van 1 dag (6 uur les) in het Frans. Je kan je vragen stellen in het Nederlands. De opleiding vindt plaats op 8 oktober 2024 van 9u15 tot 16u30. 

Locatie: Amazonehuis, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel. 


Gedetailleerd programma 

1. De algemene parkeerreglementering 

  • Inleiding 
  • Definities 
  • Hiërarchie van de voorschriften 
  • De regels betreffende het stilstaan en parkeren 
  • De handhaving 
  • De borden betreffende het stilstaan en parkeren 
  • De wegmarkeringen 

2. Specifiek Brusselse reglementering (parkeren langs de openbare weg)  

  • Gereglementeerde zones  
  • Leverzones, kiss and ride, laadpalen, vrachtwagens, bussen... 
  • Parkeren voor fietsen en voortbewegingstoestellen  

Lesgevers 

De opleiding wordt gegeven door Erik Caelen en Sophie van den Berghe 

Tussen 1991 en 2001 stond Erik Caelen aan het hoofd van de Technische Dienst Wegverkeer van de gemeentepolitie Vorst. Hij stond als diensthoofd onder meer in voor het plaatsen van verticale en horizontale signalisatie in de gemeente Vorst, voor het opstellen van aanvullende reglementen en voor het opleiden van politieagenten in de verkeerswetgeving. 

Van 2001 tot 2015 was hij hoofd van de Cel Mobiliteit van de Vereniging van Steden en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nu Brulocalis). Na een korte omzwerving langs ministeriële kabinetten, waar hij adviseur verkeersveiligheid was, was Erik Caelen van 2015 tot 2021 secretaris van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer. Zijn rol bestond voornamelijk uit het verstrekken van adviezen over de aanvullende reglementen van de Brusselse gemeenten en over de besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij leidde ook de werkzaamheden van de hervorming van de Brusselse code van de wegbeheerder (voorwaarden voor het plaatsen van signalisatie) en federaal leidde hij de hervorming van de wegcode. 

Eind 2020 richtte hij het bedrijfje Cage op, dat advies geeft over verkeersreglementen, in het bijzonder voor Brussel Mobiliteit, en opleidingen geeft over de verkeersreglementering aan Brusselse CEMA's, MIVB, De Lijn en TEC-medewerkers en politieagenten. Ten slotte geeft hij als eigen uitgever handleidingen uit over de verkeersreglementering. 

 Sophie van den Berghe is sinds 2017 adviseur mobiliteit en verkeersveiligheid bij Brulocalis en verzorgt het secretariaat van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer. 


Doelgroep en inschrijvingen 

De opleiding is bedoeld voor medewerkers van Brusselse overheidsinstellingen (lokale besturen, politie, het Gewest, erkende verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enz.) die een rol spelen op het vlak van mobiliteit en/of verkeersveiligheid.   

Het aantal deelnemers is beperkt en wordt bepaald op basis van de inschrijvingsdata. 

De lunch (broodjes), de cursus en het lesmateriaal (een geïllustreerde handleiding) zijn volledig gratis. 

Verplaatsings- en/of parkeerkosten zijn voor eigen rekening van de deelnemer. 

Meer informatie

Philippe Moreau : 02 238 51 65 – philippe.moreau@brulocalis.brussels
Sophie van den Berghe : 02 238 51 76 - sophie.vandenberghe@brulocalis.brussels

Inschrijving