Wij zoeken een: adviseur voor onze dienst duurzame stad (m/v)

Projectcoördinator: Alliantie Renolution – samen renoveren

Contract van onbepaalde duur
Voltijds – indiensttreding in januari 2023

De Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRULOCALIS is een vzw met als voornaamste taak de ondersteuning van de 19 Brusselse gemeenten en OCMW’s bij hun dienstverlening aan de bevolking.

De vereniging bevordert in haar optreden de waarden van pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect en brengt deze over. Als hoeder van de democratie benadrukt de vereniging de rol van de plaatselijke besturen als eerste aanspreekpunt voor de burgers en moedigt ze de betrokken spelers aan deel te nemen aan de besluitvorming.

De vereniging bestaat uit vijf diensten met uiteenlopende en transversale taken ter ondersteuning van haar leden, de gemeenten en de OCMW's. De vereniging is zowel hun studiebureau, als hun belangenbehartiger bij de gewestelijke en federale overheden. De Raad van Bestuur bestaat voornamelijk uit burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de Brusselse gemeenten.

Voor meer informatie over onze vereniging.

OPDRACHTEN & TAKEN

De adviseur (m/v) zal binnen Brulocalis als taak hebben:

 • In samenwerking met onze partners en in het belang van de Brusselse gemeenten allerlei energie- en stadsvernieuwingsprojecten in goede banen leiden, aansturen en opvolgen.
 • Projectcoördinatie met onze leden en partners.
 • Adviseren van onze leden en expertise delen (projectbeheer, energie, stadsvernieuwing, duurzame ontwikkeling, enz.)
 • Het administratieve gedeelte van het project in goede banen leiden.
 • Bijwonen van vergaderingen en er de standpunten van Brulocalis en de belangen van de leden behartigen.
 • Het ledennetwerk en de onderlinge uitwisseling via verschillende kanalen en tools regelen.
 • Schrijven van nota's, artikelen en technische en/of regelgevende adviezen

PROFIEL

 • Diploma: Bachelor of Master.
 • 2 tot 5 jaar ervaring.
 • Ervaring met projectbeheer, -opvolging, advisering over milieu/klimaat/duurzame ontwikkeling en energierenovatie is een pluspunt.
 • Een aanvullende opleiding in duurzame ontwikkeling is een pluspunt.
 • Interesse en affiniteit met de lokale besturen en onze thema's.


KENNIS

Talenkennis

 • Frans: gevorderde kennis zowel mondeling als schriftelijk.
 • Nederlands: gemiddelde kennis zowel mondeling als schriftelijk.
   

Vaardigheden

 • Ervaring in projectbeheer en het delen van ervaringen;
 • Een groep en een vergadering kunnen aansturen;
 • Goede spreek- en schrijfvaardigheden;
 • Kennis van de aspecten duurzaamheid, milieu en energierenovatie;
 • Kennis van computerprogramma’s (Microsoft Word, Excel, Power Point);
 • In staat zijn informatie van technische en/of regelgevende en/of juridische aard te verwerken en te synthetiseren;
 • Kennis van het Belgische institutionele landschap, en van het Brusselse in het bijzonder, en affiniteit met milieuzaken zijn een pluspunt.
 • Assertiviteit, proactiviteit, autonomie.

PROCEDURE

Stuur uiterlijk vrijdag 28/10/2022 uw cv en uw motivatiebrief naar hr@brulocalis.brussels. Bij weerhouding van uw kandidatuur volgt snel een schriftelijke test en een mondeling gesprek.

VOORWAARDEN

Naast een aantrekkelijk basissalaris en een stimulerende werkomgeving biedt Brulocalis:

 • Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privébalans.