De 6de Staatshervorming voorziet in een belangrijke overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de gemeenschappen en gewesten en heeft bijgevolg tevens repercussies op het beheer en de toekenning van subsidies. In onderstaande tabel worden de (bijna) afgeronde overdrachten opgenomen en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

Materies Laatste update
Gemeentelijke sportinfrastructuur 27.07.2023
Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) 31.07.2023
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) 31.07.2023
Grootstedenbeleid (GSB) 28.07.2023
Europese Toppen update
Toerisme 31.07.2023
Europees Integratiefonds (EIF) 02.02.2023
Preventie & Veiligheid 31.07.2023
Verkeersveiligheidsbeleid 28.07.2023
Verkeersveiligheidsfonds van het BHG 28.07.2023
Hulp aan rechtzoekenden 28.07.2023
Algemene natuurrampen 27.07.2023
Trait d'Union : extraits concernant la 6ème réforme de l’Etat
Bruxelles en tant que communauté 2017/1
La répartition des compétences matérielles 2016