De Afdeling Maatschappelijk Welzijn vertegenwoordigt de Brusselse OCMW's bij de volgende organismes :

 • Comité Ziekteverzekering
 • Nationale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
 • Comité van de dienst medisch toezicht van het RIZIV
 • Werkgroep “Preventiebeleid voor infecties in ROB/RVT” - FOD Volksgezondheid
 • Begeleidingscomité onderzoek en actie i.v.m. het gebruik van RAI/RVT
 • Dienst voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
 • Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding
 • Federale adviescommissie maatschappelijk welzijn
 • Adviesraad voor de Huisvesting
 • Nationaal Actieplan Sociale Integratie
 • Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Fedasil - Rondetafel Opvang (TRAC - Table ronde accueil)
 • Begeleidingscomité van de KSZ
 • Begeleidingscomité Actiris
 • Maribel
 • CCFEE
 • Studie sociale activatie
 • Koning Boudewijnstichting : begelijdingscomité
 • Gewestelijke interkabinetten werkgroep